Selectieprocedure ontwikkeling carpoollocatie Dokkum

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft selectiecriteria opgesteld voor de invulling van de carpoollocatie aan de rand van Dokkum. De gemeente wil met deze criteria op een open en transparante manier tot een keuze komen tussen de ontwikkelingsplannen van twee belangstellende ondernemers.

Meer mogelijkheden voor aan- en uitbouwen in Fûgellân

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft gaat nieuwe regels opstellen voor de bebouwing in de wijk het Fûgellân. Daartoe zal het college de raad een systematiek voorleggen waarbinnen de nieuwe regels vorm krijgen. Inwoners van de wijk krijgen hiermee meer mogelijkheden voor het realiseren van een bijgebouw, een aanbouw of een uitbouw.

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis oan it wurk

FRYSLÂN – De advyskommisje foar de provinsjale kultuerpriis Gysbert Japicxpriis kin los. De advyskommisje sil Deputearre Steaten advisearje oer de takenning fan de priis. Foar de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis, de priis foar alle sjenres literatuer yn it Frysk, binne de folgjende persoanen beneamd: Ate Grypstra (dosint yn it middelber ûnderwiis en skriuwer), Sietske […]

Vaargebied De Luts toegankelijker

SLEAT – De gemeente Gaasterlân-Sleat wil het vaargebied van de Luts toegankelijker maken voor de kleine recreatievaart. De gemeente heeft voor het project subsidie aangevraagd bij de provincie via Plattelânsprojekten. Gedeputeerde De Vries: “Dit plan is goed foar natoer- en lânskipwearden. Tagelyk profitearje ûndernimmers, ynwenners en wettersporters yn Fryslân dêrfan. Moai Gaasterlân wurdt hjirmei in […]

Fietspad Leechlân komt er

GROU/WARTEN – Er komt een fietspad tussen Grou en Warten. Hiermee gaat een lang verwachte wens van de plaatselijk belangen Grou, Warten en Wergea in vervulling. Gedeputeerden Piet Adema en Sjoerd Galema fietsten daarom de route van het nieuwe fietspad. Ze werden ontvangen door de leden van de werkgroep fietspad Leechlân. Halverwege ontmoetten ze wethouder […]

Maken van biogas wordt gemakkelijker

FRYSLÂN – Mensen die een biovergister hebben kunnen nog voor de zomer meer producten vergisten. Op dit moment mag bijvoorbeeld bermgras nog niet vergist worden. Terwijl bermgras prima vergist kan worden. Dat geldt ook voor dierlijke mest. De lijst met producten die vergist mogen worden wordt uitgebreid. Dit is het resultaat van overleg tussen Staatssecretaris […]

Financiën Súdwest Fryslân op orde

SNEEK – De gemeente Súdwest Fryslân heeft hard gewerkt om een solide begroting te krijgen. Dat zei wethouder Financiën Maarten Offinga tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Sjoerd Galema. Galema bezocht de gemeente om te praten over de financiën.

ZZP-dag voor lokale ondernemers in de bouw

KOLLUM – Het initiatief kwam van een aantal lokale ondernemers; een dag voor ZZP’ers in de vorm van een kleine Expo met als doel elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de (nieuwe) producten van collega-ondernemers. Een kans om de regionale eenmanszaken die actief zijn in de bouw te ondersteunen en stimuleren. De gemeente […]