Wolvega krijgt spoortunnel

  WOLVEGA – Voor de spoortunnel in Wolvega bij ‘Om den Noort’ is € 12 miljoen gereserveerd. Dit betekent dat de voorbereiding voor de aanleg van de tunnel kan starten. De tunnel wordt gelegd in de rondweg Wolvega en krijgt ook fietsvoorzieningen. Om de weg goed te laten aansluiten op de tunnel moet de rotonde […]

De nieuwe manier van complete beveiliging

Dokkum – Een terrein of evenement beveiligen wordt in Nederland een steeds groter probleem. Gereedschappen en/of materialen – denk aan bijvoorbeeld cv-ketels – worden gestolen of vernield. Dit levert niet alleen een fors aantal schadeposten op, maar ook veelal een financiële strop. Daarom is de observatie container ontwikkeld. De ultieme manier als het gaat om […]

Zestig Friezen bezoeken Nieuw-Zeeland

FRYSLÂN/MELBOURNE – Een delegatie van ruim 60 Friezen bezoekt van 10 tot en met 13 februari Nieuw-Zeeland. De groep is daar voor een cultureel-economische uitwisseling. Gedeputeerde Sjoerd Galema (economie) treedt op als leider van de delegatie, die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van scheepswerf Bijlsma, de Dokkumer Vlaggen Centrale en het Friesch Paardenstamboek. Ook Tsjêbbe […]

Gemeente maakt werk van beheer openbare ruimte

KOLLUM – De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2010 ingestemd met een plan voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat dan om het schoon, heel en veilig houden van straten, trottoirs, paden, groenvoorzieningen en watergangen. Om de huidige stand van zaken te kunnen vaststellen is de openbare ruimte gemeentebreed geïnspecteerd. Wethouder Jelle […]

Blij verraste gezichten tijdens werkbezoek watersportvereniging De Westereen

DE WESTEREEN – Op donderdag 3 februari brachten de gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Siepie Hylkema een werkbezoek aan de ‘watersportvereniging de Westereen’. Op het terrein van de watersportvereniging is een ontvangstgebouw in aanbouw. De bouw wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en diverse financiers. De gedeputeerde was blij verrast over […]

Provincie Fryslân reist groen

FRYSLÂN – De nieuwe ‘groene’ reiskostenregeling die op 1 januari 2011 is ingevoerd, werkt. Ruim 8 procent van de medewerkers laat dit jaar de auto thuis staan. Zij reizen nu met het openbaar vervoer. Het gaat hier om ongeveer 70 medewerkers.

Teeling Petfood ligt op schema bij naleving convenant

VEENWOUDEN – Het diervoederbedrijf Teeling Petfood in Feanwâlden heeft een nieuwe ontgeuringsinstallatie gekozen en voldoet daarmee aan de tweede stap van het convenant met de gemeente Dantumadiel. Eerder voerde het bedrijf al een test uit met enkele proefinstallaties en leverde voor 1 januari 2011 een geurrapport aan bij de gemeente. De laatste stap in het […]

Stichting Skalsumer Natuurbeheer wint Sulveren Skries 2009

FRYSLÂN – Stichting Skalsumer Natuurbeheer is de winnaar van de Sulveren Skries 2009. De stichting krijgt de prijs voor haar voorbeeldfunctie in het weidevogelbeheer. Met excursies, lezingen, symposia en onderzoek brengt zij het weidevogelbeheer en biotoopherstel onder de aandacht. De jury beloonde dit met een zilveren lepel en € 2.500,-.

Qbuzz bussen krijgen camera’s

FRYSLÂN – Eind januari krijgen alle Q-buzz bussen camera’s. Deze camera’s moeten de sociale veiligheid vergroten. Een groot deel van de bussen krijgt zelfs drie camera’s. De camera’s staan gericht op passagiers en houden zicht op vernielingen en ongewenst gedrag. Reizigers voelen zich vaak veiliger als er cameratoezicht is. Ook blijkt dat als er opgenomen […]

Natuur Groote Wielen bloeit

REGIO – In de Groote Wielen verbeteren we het leefgebied van een aantal bijzondere diersoorten. Zo vergroten we het leefgebied van het porseleinhoen en de noordse woelmuis door aanleg van natuurvriendelijke oevers en het graven van slenken. Voor de weidevogels en de smient wordt de waterbeheersing aangepakt . Ook de verbinding met aangrenzende natuurgebieden is […]