Duurzame energie blijft belangrijk voor Kollumerland c.a.

KOLLUM – De gemeente organiseerde onlangs een informatieavond over het project Windturbinecluster Kollumerland nabij het Lauwersmeer. Uitgenodigd waren de dorpsbelangen van de dorpen rond het desbetreffende plangebied. Wethouder Visser informeerde de aanwezigen over de stand van zaken rond het project.

Baggerwerkzaamheden Houkesleat Sneek

SNEEK – De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân starten vandaag met baggerwerkzaamheden in Sneek. Aannemer J.P. Schilder B.V. uit Ursem verdiept de Houkesleat en de industriehavens. Het doel hiervan is om de bereikbaarheid van de havens en het centrum van Sneek te verbeteren.  Naar verwachting is het werk in november afgerond.

Opknapbeurt voor Sociaal Pension Sneek

SNEEK – Het Sociaal Pension Sneek krijgt vrijdag 18 maart een bijzondere opknapbeurt. Commissaris van de Koningin John Jorritsma komt dan samen met gedeputeerden Sjoerd Galema en Jannewietske de Vries en provinciesecretaris Guus van den Berg helpen klussen. De provinciebestuurders doen dat als vrijwilligers in het kader van de landelijke NL DOET-actie.

Eerste ei met een bijzonder verhaal

EARNEWALD – Op woensdagmiddag 16 maart om 17.00 uur heeft de heer G.A. Kleinhuis uit Earnewâld het eerste kievitsei aangeboden aan Commissaris van de Koningin John Jorritsma. Die stelde na het lotteren vast dat het ei vers en gaaf is. Daarop ontving de vinder de officiële oorkonde, de Sulveren Ljip en 15 euro vindersloon.

Unike taalsituaasje yn Feanwâlden

FEANWÂLDEN – Op tiisdei 15 maart sille frou Jannewietske de Vries, deputearre taal en kultuer fan de provinsje Fryslân en frou Siepie Hylkema, wethâlder ûnderwiis fan de gemeente Dantumadiel yn Feanwâlden mei alle bern fan De Frissel en de dr. Theun de Vriesskoalle it startskot jaan foar de trijetalige skoalle.

Politie opent website in de strijd tegen heling

SOESTERBERG – De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven heeft vandaag de politie website www.stopheling.nl officieel voor het publiek opengesteld. Vanaf vandaag kunnen consumenten via internet zelf controleren of aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan bij de Nederlandse politie. Dit maakt de consument bewuster van heling en benadrukt hun eigen rol daarin. […]

Selectieprocedure ontwikkeling carpoollocatie Dokkum

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft selectiecriteria opgesteld voor de invulling van de carpoollocatie aan de rand van Dokkum. De gemeente wil met deze criteria op een open en transparante manier tot een keuze komen tussen de ontwikkelingsplannen van twee belangstellende ondernemers.