Keuze voor verhuizing Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold

APPELSCHA – De Stuurgroep Ontwikkelagenda Appelscha heeft unaniem besloten om het bezoekerscentrum in z’n geheel te verplaatsen. Van de locatie Terwisscha naar de Boerestreek in Appelscha. Definitieve verplaatsing kan alleen onder voorwaarden. De verplaatsing moet financieel en planologisch haalbaar zijn. Daarom start op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid. Belangrijk is dat er ook […]

Badhûs De Westereen lanceert Open Your Eyes

DE WESTEREEN – Vrijdag 25 februari zal in it Badhûs in de Westereen het project OpenYourEyes gelanceerd worden. Volgens de initiatiefnemers een feest voor het trouwe publiek dat graag naar bandavonden komt en een mogelijkheid voor bands om zich in de kijker te spelen.

Verbod op intensieve veehouderij te vroeg

FRYSLÂN – Grien Links, SP en PvdA willen de nieuwe intensieve veehouderij verbieden. Daarvoor gaan zij op 9 februari een voorstel indienen. We moeten het streekplan en de verordening Ruimte aanpassen als het wordt aangenomen. Gedeputeerde Staten ontraden het idee om nu al een verbod in te stellen. Het college stelt voor om in de […]

Kollumerland energiezuinig

KOLLUM/LEEUWARDEN – Kollumerland wil jaarlijks 75 woningen energiezuinig maken. En ze wil een  energieneutraal multifunctioneel centrum bouwen in Westergeest. Ook de provincie Fryslân zet in op energie besparen en energieneutraal bouwen. Daarom gaan provincie en de gemeente intensief samenwerken. Konst: ‘Ik ondersteun de ambitie van Kollumerland om energieneutraal te worden. Dat is op termijn ook […]

Armaggedon in Damwâld!

DAMWOUDE – Het gaat maar door in de Dantumadiel, na het succesvolle Freeze Forze festival, is het nu de beurt aan het Hardcore evenement Armaggedon. Op zaterdag 26 februari 2011 zal Armaggedon in sporthal de Boppeslach te Damwâld plaatsvinden. Spectaculaire optredens van o.a. Payback, The Uninvited, Terminal en Headbanger. Deuren gaan open om 21:00 uur. […]

Wolvega krijgt spoortunnel

  WOLVEGA – Voor de spoortunnel in Wolvega bij ‘Om den Noort’ is € 12 miljoen gereserveerd. Dit betekent dat de voorbereiding voor de aanleg van de tunnel kan starten. De tunnel wordt gelegd in de rondweg Wolvega en krijgt ook fietsvoorzieningen. Om de weg goed te laten aansluiten op de tunnel moet de rotonde […]

De nieuwe manier van complete beveiliging

Dokkum – Een terrein of evenement beveiligen wordt in Nederland een steeds groter probleem. Gereedschappen en/of materialen – denk aan bijvoorbeeld cv-ketels – worden gestolen of vernield. Dit levert niet alleen een fors aantal schadeposten op, maar ook veelal een financiële strop. Daarom is de observatie container ontwikkeld. De ultieme manier als het gaat om […]

Zestig Friezen bezoeken Nieuw-Zeeland

FRYSLÂN/MELBOURNE – Een delegatie van ruim 60 Friezen bezoekt van 10 tot en met 13 februari Nieuw-Zeeland. De groep is daar voor een cultureel-economische uitwisseling. Gedeputeerde Sjoerd Galema (economie) treedt op als leider van de delegatie, die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van scheepswerf Bijlsma, de Dokkumer Vlaggen Centrale en het Friesch Paardenstamboek. Ook Tsjêbbe […]

Gemeente maakt werk van beheer openbare ruimte

KOLLUM – De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2010 ingestemd met een plan voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat dan om het schoon, heel en veilig houden van straten, trottoirs, paden, groenvoorzieningen en watergangen. Om de huidige stand van zaken te kunnen vaststellen is de openbare ruimte gemeentebreed geïnspecteerd. Wethouder Jelle […]

Blij verraste gezichten tijdens werkbezoek watersportvereniging De Westereen

DE WESTEREEN – Op donderdag 3 februari brachten de gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Siepie Hylkema een werkbezoek aan de ‘watersportvereniging de Westereen’. Op het terrein van de watersportvereniging is een ontvangstgebouw in aanbouw. De bouw wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en diverse financiers. De gedeputeerde was blij verrast over […]