ZZP-dag voor lokale ondernemers in de bouw

KOLLUM – Het initiatief kwam van een aantal lokale ondernemers; een dag voor ZZP’ers in de vorm van een kleine Expo met als doel elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de (nieuwe) producten van collega-ondernemers. Een kans om de regionale eenmanszaken die actief zijn in de bouw te ondersteunen en stimuleren. De gemeente […]

Plan voor natuur heeft onzekere toekomst

FRYSLÂN – Meer landbouwgrond omzetten naar natuur. Die natuur laten beheren door particulieren. Dat is het idee achter het plan van de Dienst Landelijk Gebied. DLG is onderdeel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Ze maakte het plan in opdracht van de provincie Fryslân. Het werd vandaag aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst. […]

Meer collectanten voor cultuur gewenst

  FRYSLÂN – Zes Friese gemeenten krijgen een oproep om het collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân te stimuleren. Commissaris van de Koningin John Jorritsma wil zo de opbrengst van de jaarlijkse Anjercollecte in mei verhogen. Vorig jaar was de opbrengst zo’n 15 procent lager dan een jaar eerder. Het geld komt volledig ten […]

Recordaantal kavelruilen in provincie Fryslân

FRYSLÂN – Meer dan 2600 voetbalvelden aan landbouwgrond verruilde van eigenaar. In totaal is al 1750 ha geruild. In 2010 heeft het Projectbureau Kavelruil Fryslân dertien kavelruilen afgerond. Een kavelruil is het ruilen van grond waardoor boeren beter kunnen werken. Of waardoor de natuur meer de ruimte krijgt. Bij de dertien kavelruilen verwisselde 665 hectare […]

Gemeenteraden stemmen in met structuurvisie Nieuw Stroomland

REGIO – De gemeenteraden van Leeuwarden, Menameradiel en Littenseradiel hebben ingestemd met de structuurvisie voor Nieuw Stroomland. De raden hebben wel kanttekeningen geplaatst bij de structuurvisie. Als het totaalconcept van het Energiepark niet gehandhaafd blijft, wil de raad van Leeuwarden dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt. Ook vroeg de Leeuwarder raad om een stedenbouwkundige die de […]

Bindende kavelverloting Burgum-West

BURGUM – Op 17 februari 2011 mocht burgemeester ter Keurs aan maar liefst 12 gelukkigen een kavel op het nieuwbouwplan Burgum-West aanbieden. Om de malaise in de bouw een impuls te geven heeft de gemeente Tytsjerksteradiel besloten een bindende verloting uit te schrijven. Voor de aspirant kopers betekent dit dat de bouw snel kan starten. […]

N381 dubbelbaans tussen Drachten en Donkerbroek

  DONKERBROEK/DRACHTEN – De N381 wordt dubbelbaans tussen Drachten en Donkerbroek. De gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland betalen samen € 3 miljoen. Provinciale Staten van Fryslân hebben in 2010 al € 15 miljoen beschikbaar gesteld. De voorwaarde was dat de gemeenten ook zouden meebetalen.

Fryslân tekent voor verkeersveiligheid

  FRYSLÂN – Provincie, politie, 9 Friese gemeenten en 11 verkeersveiligheids- organisaties hebben vandaag getekend voor 50% minder verkeersslachtoffers in 2025. Dit is vastgelegd in het manifest verkeer- veiligheid. Hiermee zeggen zij toe dat zij zich de komende 15 jaar inspannen voor een verkeersveiliger Fryslân.

Friese ondernemers geven Groengas

FRYSLÂN – Ondernemers in Fryslân laten het zien: rijden op Groengas kan! Vanaf deze week breidt TNT Post in Fryslân haar groengasvloot met acht nieuwe auto’s uit. Vandaag overhandigde gedeputeerde Adema de sleutels van de splinternieuwe ‘groene’ Caddy’s aan Huub van Sabben van TNT. Leverancier van de auto’s is Auto Bourguignon in Leeuwarden. Met de […]

Kieskompas in Beeld online: hulp voor laaggeletterden

FRYSLÂN – Vanaf woensdag 16 februari is Kieskompas in Beeld beschikbaar voor mensen die moeite hebben met geschreven taal. Voor de provincie Fryslân is speciaal een Friestalige versie ontwikkeld. Kieskompas in Beeld is te bereiken via de Friese verkiezingswebsite www.kiezefoarfryslan.nl , net als de ‘reguliere’ versie van Kieskompas die sinds 2 februari online staat.