VVV-Fryslân een feit in groot deel van de provincie

FRYSLAN - De provincie verbetert de dienstverlening en informatievoorziening aan toeristen en recreanten. Met ingang van april doen 15 gemeenten mee aan één provinciale VVV. Daarbij is ook Súdwest Fryslân. Ondernemers zijn de belangrijkste schakel in de toeristische keten. Zij gaan meer informatie geven aan de toerist. VVV-Fryslân stimuleert en faciliteert de samenwerking. Dat gebeurt door middel van […]

Opening ARK fryslân

DOKKUM – Vanaf vrijdag 11 februari gaat het programma op het drijvende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in Dokkum van start. Er worden op deze dag een officiële opening, lezingen en een tentoonstelling georganiseerd. Iedereen is bij alle programmaonderdelen van harte welkom.

Friese wielerorganisaties lanceren Lieuwe Westra Trynwâlden Classic

OENKERK – Stichting Wielerpromotie Trynwâlden (SWT) te Oentsjerk, Fiets- Toer- en Trimclub Leeuwarderadeel (FTTC) te Stiens en wielervereniging Otto Ebbens te De Westereen organiseren op 14 mei de eerste editie van de Lieuwe Westra Trynwâlden Classic.  Deze toertocht over 100 of 40 kilometer start en finisht in Oentsjerk en voert de fietsers door de geboortestreek […]

Archeoloog provincie Fryslân benoemt tot hoogleraar

GRONINGEN/LEEUWARDEN – Dr. Gilles de Langen is per 1 februari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Momenteel werkt hij als provinciaal archeoloog bij de provincie Fryslân. De Langen zal deze functie combineren met zijn hoogleraarschap. Hij bekleedt de nieuwe leerstoel Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en […]

Keuze voor verhuizing Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold

APPELSCHA – De Stuurgroep Ontwikkelagenda Appelscha heeft unaniem besloten om het bezoekerscentrum in z’n geheel te verplaatsen. Van de locatie Terwisscha naar de Boerestreek in Appelscha. Definitieve verplaatsing kan alleen onder voorwaarden. De verplaatsing moet financieel en planologisch haalbaar zijn. Daarom start op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid. Belangrijk is dat er ook […]

Badhûs De Westereen lanceert Open Your Eyes

DE WESTEREEN – Vrijdag 25 februari zal in it Badhûs in de Westereen het project OpenYourEyes gelanceerd worden. Volgens de initiatiefnemers een feest voor het trouwe publiek dat graag naar bandavonden komt en een mogelijkheid voor bands om zich in de kijker te spelen.

Verbod op intensieve veehouderij te vroeg

FRYSLÂN – Grien Links, SP en PvdA willen de nieuwe intensieve veehouderij verbieden. Daarvoor gaan zij op 9 februari een voorstel indienen. We moeten het streekplan en de verordening Ruimte aanpassen als het wordt aangenomen. Gedeputeerde Staten ontraden het idee om nu al een verbod in te stellen. Het college stelt voor om in de […]

Kollumerland energiezuinig

KOLLUM/LEEUWARDEN – Kollumerland wil jaarlijks 75 woningen energiezuinig maken. En ze wil een  energieneutraal multifunctioneel centrum bouwen in Westergeest. Ook de provincie Fryslân zet in op energie besparen en energieneutraal bouwen. Daarom gaan provincie en de gemeente intensief samenwerken. Konst: ‘Ik ondersteun de ambitie van Kollumerland om energieneutraal te worden. Dat is op termijn ook […]

Armaggedon in Damwâld!

DAMWOUDE – Het gaat maar door in de Dantumadiel, na het succesvolle Freeze Forze festival, is het nu de beurt aan het Hardcore evenement Armaggedon. Op zaterdag 26 februari 2011 zal Armaggedon in sporthal de Boppeslach te Damwâld plaatsvinden. Spectaculaire optredens van o.a. Payback, The Uninvited, Terminal en Headbanger. Deuren gaan open om 21:00 uur. […]

Wolvega krijgt spoortunnel

  WOLVEGA – Voor de spoortunnel in Wolvega bij ‘Om den Noort’ is € 12 miljoen gereserveerd. Dit betekent dat de voorbereiding voor de aanleg van de tunnel kan starten. De tunnel wordt gelegd in de rondweg Wolvega en krijgt ook fietsvoorzieningen. Om de weg goed te laten aansluiten op de tunnel moet de rotonde […]