Kollumerland c.a. kiest voor samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

KOLLUM – Het college van de gemeente Kollumerland c.a. kiest voor meer samenwerking met het zuiden én voor een blijvende krachtige samenwerking in het grotere gebied Noordoost Fryslân. De positie van Kollumerland c.a. is kiezen of voor het noorden (Dantumadiel en Dongeradeel) of voor het zuiden (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel). Waarom de keus voor het zuiden […]

De Groene Zaak en Friese overheden praten over duurzaam ondernemen

FRYSLÂN – Op de Dag van de Duurzaamheid (donderdag 11 november) organiseren De Groene Zaak en de provincie Fryslân een rondetafelgesprek over duurzaam ondernemen. Het gesprek zal gaan over het versnellen van de verduurzaming van de Nederlandse economie in het algemeen en de Friese economie in het bijzonder. Aan het gesprek nemen enkele koplopende bedrijven […]

Ambtenaren lopen stage in Friese Jeugdzorg

FRYSLÂN – Gedeputeerde Schokker-Strampel van provincie Fryslân, burgemeesters Vroegindeweij van Bolsward en Veenstra van Franekeradeel en vijf Friese wethouders lopen tijdens de Week van de Jeugdzorg een dagdeel stage bij één van de Friese organisaties voor jeugdzorg. Doel is een ‘kijkje in de keuken’ te nemen, ervaringen op te doen en kennis te nemen van […]

Dantumadiel schenkt VV Zwaagwesteinde bladblazer voor kunstgrasveld

DE WESTEREEN – Het centrumplan van De Westereen is in volle ontwikkeling. Zo heeft de plaatselijke voetbalvereniging VV Zwaagwesteinde al een nieuw kunstgrasveld ter beschikking. Door de herfstperiode ligt het veld echter bedolven onder een zee van bladeren. De gemeente Dantumadiel heeft de voetbalvereniging daarom een bladblazer met bijbehorende veiligheidsmaterialen en een tank benzine geschonken. […]

Installatie WMO-Raad Achtkarspelen

BUITENPOST – Op 16 november 2010 installeert verantwoordelijk wethouder Klaas Antuma officieel de Wmo-raad Achtkarspelen. De Wmo-raad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De start van de Wmo-raad luidt het einde in van het vrijwillig gevormde Wmo-discussieplatform dat de gemeente de afgelopen 5 jaar heeft […]

Provincie en CJIB slaan handen ineen

FRYSLÂN – De provincie Fryslân gaat dwangsommen uitbesteden aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De provincie houdt toezicht op een aantal grotere bedrijven in de provincie. Als zij zich niet houden aan milieuregels kan de provincie een dwangsom opleggen. Voor een proefperiode van een jaar gaat het CJIB deze dwangsommen innen. “Als provincie geven we […]

Friese Anjer voor Herma Bovenkerk

KOUDUM – Herma Bovenkerk uit Koudum krijgt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze ontvangt de prijs vanwege haar jarenlange inzet om de beeldhouwkunst te stimuleren. Zo heeft ze in Koudum het bloeiende Beeldhouwcentrum opgezet. Ook geeft ze daar les, organiseert ze beeldententoonstellingen en een jaarlijkse kunstroute. De uitreiking van de […]