Start nieuwe busconcessie

FRYSLÂN – De provincie Fryslân is gestart met het aanbestedingstraject voor een nieuwe busconcessie. Hiermee wordt bepaald welke vervoerder het busvervoer mag verzorgen in de regio’s Noord- en Zuidwest-Fryslân, de stad Leeuwarden, Schiermonnikoog en de lijn Groningen-Heerenveen-Lelystad. De concessie gaat in op 9 december 2012 en geldt voor een periode van tien jaar.

Friezen aan snel internet

FRYSLÂN – Snel internet voor Friezen. Of ze nu in de stad wonen of ergens op het platteland. Dat is de ambitie van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Het college wil op korte termijn een uitvoeringsplan opstellen. Het voorstel hiervoor wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. “De digitale snelweg wordt zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief […]

Electro World Talsma gaat voor duurzaam met ASN Dokkum

DOKKUM – Electro World Talsma gevestigd op bedrijventerrein de Zuiderschans in Dokkum heeft maar liefst 38 zonnepanelen laten plaatsen door ASN Dokkum. Bij de balie in de showroom is een paneel geplaatst waarop precies te zien is hoeveel energie er is opgewekt, maar ook hoeveel C02 uitstoot wordt vermeden.   Zonnepanelen Op 12 april zijn de […]

Bekendmaking winnende plan uitbreiding Johan Frisosluis Stavoren

STAVOREN – Op woensdag 18 mei 2011 om 18.30 uur wordt het winnende plan voor de uitbreiding van de Johan Frisosluis aan de pers gepresenteerd. Aansluitend is een openbare informatieavond. Gedeputeerde Jannewietske de Vries, de heer M. Offinga, wethouder van de gemeente Súdwest Fryslân en Ballast Nedam presenteren het winnende plan. Ook gaan ze in […]

Durk Leegsma op scooter langs de elf steden.

DOKKUM – Ui t dankbaarheid voor zijn genezing wil Durk Leegsma uit Dokkum een gesponsorde tocht maken langs de elf Friese steden. In 2010 is hij ernstig ziek geweest en hij heeft toen wel eens gedacht dat hij nooit meer beter zou worden. Nu hij toch weer helemaal gezond is wil hij zijn dankbaarheid tonen […]

Natuurbeheerplan 2012 ligt ter inzage

FRYSLÂN – Het ontwerp-natuurbeheerplan 2012 ligt tot en met 24 juni 2011 ter inzage. In dit plan staat voor welke Friese gebieden er subsidie beschikbaar is voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen.

Feanwâlden gaat krimp te lijf

FEANWÂLDEN – Op zaterdag 14 mei 2011 van vond de Manifestatie ‘Feanwâlden Foarút’ plaats op de Koemarkt in Feanwâlden. Tijdens deze manifestatie werd ‘De Routekaart naar vitale dorpen’ overhandigd aan gedeputeerde Hans Konst en riep het dorp de gemeente en de provincie op om samen de handen ineen te slaan om Feanwâlden in de toekomst […]

Ternaard discussieert over aanpak krimp

TERNAARD – De meningen over de aanpak van krimp in Dongeradeel lopen uiteen. Er zijn verschillende maatregelen te bedenken op het gebied van wonen, werk, zorg en onderwijs om de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. Dat werd vrijdagavond 13 mei in Ternaard duidelijk tijdens de eerste van vijf informatiemarkten over krimp. De aanwezigen bleken […]