Eerste ei met een bijzonder verhaal

EARNEWALD – Op woensdagmiddag 16 maart om 17.00 uur heeft de heer G.A. Kleinhuis uit Earnewâld het eerste kievitsei aangeboden aan Commissaris van de Koningin John Jorritsma. Die stelde na het lotteren vast dat het ei vers en gaaf is. Daarop ontving de vinder de officiële oorkonde, de Sulveren Ljip en 15 euro vindersloon.

Unike taalsituaasje yn Feanwâlden

FEANWÂLDEN – Op tiisdei 15 maart sille frou Jannewietske de Vries, deputearre taal en kultuer fan de provinsje Fryslân en frou Siepie Hylkema, wethâlder ûnderwiis fan de gemeente Dantumadiel yn Feanwâlden mei alle bern fan De Frissel en de dr. Theun de Vriesskoalle it startskot jaan foar de trijetalige skoalle.

Politie opent website in de strijd tegen heling

SOESTERBERG – De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven heeft vandaag de politie website www.stopheling.nl officieel voor het publiek opengesteld. Vanaf vandaag kunnen consumenten via internet zelf controleren of aangeboden tweedehands producten als gestolen geregistreerd staan bij de Nederlandse politie. Dit maakt de consument bewuster van heling en benadrukt hun eigen rol daarin. […]

Selectieprocedure ontwikkeling carpoollocatie Dokkum

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft selectiecriteria opgesteld voor de invulling van de carpoollocatie aan de rand van Dokkum. De gemeente wil met deze criteria op een open en transparante manier tot een keuze komen tussen de ontwikkelingsplannen van twee belangstellende ondernemers.

Meer mogelijkheden voor aan- en uitbouwen in Fûgellân

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft gaat nieuwe regels opstellen voor de bebouwing in de wijk het Fûgellân. Daartoe zal het college de raad een systematiek voorleggen waarbinnen de nieuwe regels vorm krijgen. Inwoners van de wijk krijgen hiermee meer mogelijkheden voor het realiseren van een bijgebouw, een aanbouw of een uitbouw.

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis oan it wurk

FRYSLÂN – De advyskommisje foar de provinsjale kultuerpriis Gysbert Japicxpriis kin los. De advyskommisje sil Deputearre Steaten advisearje oer de takenning fan de priis. Foar de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis, de priis foar alle sjenres literatuer yn it Frysk, binne de folgjende persoanen beneamd: Ate Grypstra (dosint yn it middelber ûnderwiis en skriuwer), Sietske […]

Vaargebied De Luts toegankelijker

SLEAT – De gemeente Gaasterlân-Sleat wil het vaargebied van de Luts toegankelijker maken voor de kleine recreatievaart. De gemeente heeft voor het project subsidie aangevraagd bij de provincie via Plattelânsprojekten. Gedeputeerde De Vries: “Dit plan is goed foar natoer- en lânskipwearden. Tagelyk profitearje ûndernimmers, ynwenners en wettersporters yn Fryslân dêrfan. Moai Gaasterlân wurdt hjirmei in […]