Het Bildt wil Krol langer als burgemeester

SINT ANNAPAROCHIE – Commissaris van de Koningin John Jorritsma en de gemeenteraad van het Bildt willen dat Gerrit Krol tot medio 2014 waarnemend burgemeester van de gemeente blijft. De heer Jorritsma zal dit bespreken met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Commissaris van de Koningin heeft donderdag overlegd met de gemeenteraad over de […]

UCF Universiteit in Leeuwarden

LEEUWARDEN – Al in 2011 kunnen in Leeuwarden studenten beginnen met nieuwe universitaire mastersopleidingen en starten met promoties. Dit kan in studierichtingen als watertechnologie en meertaligheid. Fryslân zet daarvoor de University Campus Fryslân (UCF) op. Dit is een academisch netwerkverband van hoger onderwijsinstellingen in Leeuwarden en vier universiteiten. Het is geen zelfstandige universiteit. Komend jaar kunnen […]

Lense Koopmans voorzitter Commissie van Wijzen

FRYSLAN – De commissie die de provincie zal adviseren over samenwerkende of herindelende gemeenten heeft em.prof.dr. Lense Koopmans als voorzitter. De commissie wordt naast Koopmans, woonachtig in Sondel en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland, gevormd door oud-PvdA-Kamerlid Dick de Cloe en mr. Michel Marijnen (oud-burgemeester Skarsterlân en Roosendaal). De commissie van […]

Fries investeringsprogramma landelijk gebied loopt goed

FRYSLÂN – Het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 2007-2013 loopt goed. De eerste drie jaar van het zevenjarige programma is 36 procent van de middelen besteed. Daarbij is veel betaald met rijksgeld. Het provinciale geld is daarmee in de eerste jaren relatief ontzien. Dit betekent dat de provincie de komende jaren met dit provinciale budget […]

Strippenkaart verdwijnt per 23 december in Fryslân

FRYSLÂN – De strippenkaart verdwijnt per 23 december op de bussen in Fryslân. Minister Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte vandaag bekend dat de strippenkaart vanaf die dag niet meer gebruikt kan worden op de Friese bussen. De provincie Fryslân is daarmee de eerste provincie die na Rotterdam en Amsterdam de strippenkaart achter zich […]

Officiële opening Traverse Trynwâlden/N361

OENKERK – Na 100 dagen is de weg tussen de dorpskernen van Oentsjerk en Gytsjerk heringericht. Met de herinrichting van de weg hebben de provincie Fryslân en gemeente Tytsjerksteradiel het dorpse karakter van beide plaatsen versterkt en is het voor de inwoners makkelijker om de drukke weg over te steken en op te rijden. “Deze […]

Opgave Sulveren skries van start

FRYSLÂN – Iedereen kan tot en met 7 januari 2011 projecten, personen of organisaties voordragen voor de Sulveren Skries 2009. Dit is de provinciale stimuleringsprijs voor het beste initiatief op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De bekendmaking van de winnaar is op 3 februari 2011 tijdens de weidevogelkennisdag. Voor de prijs kunnen projecten, […]

Monumentenstichtingen Kollumerland gaan fuseren

KOLLUM – De Stichting Oud Kollumerland, Stichting Kollumerlandschap en de Monumenten Stichting Kollumerland en Nieuwkruisland hebben besloten de krachten te bundelen en te fuseren. Op dinsdag 23 november a.s. om 13.00 uur ondertekenen de bestuurders in het gemeentehuis in Kollum de akte van fusie. Vanaf dat moment gaan zij verder als Stichting Erfgoed Kollumerland en […]

Woon-Zorgcombinatie Offingaburg wint Vredeman de Vriesprijs

FRYSLÂN – GDA Architecten bvb bna is met haar ontwerp Woon-Zorgcombinatie Offingaburg in Hallum uitgeroepen tot winnaar van de Vredeman de Vriesprijs 2010 voor architectuur. Gedeputeerde Jannewietske de Vries maakte dit zaterdag 20 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Broerekerk in Bolsward bekend. De jury was unaniem in haar oordeel. Uit vier genomineerde ontwerpen werd […]

Provinciehuis krijgt kroon terug

LEEUWARDEN – Boven de oude hoofdingang van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt hangt sinds gisteren weer de kroon die bij het Friese wapen hoort. Voordat deze is herbevestigd, is het gerestaureerd door schildersbedrijven De Noordhoek uit Leeuwarden en Tijtsma Schilders uit Workum. Het Friese Wapen is ontstaan in de middeleeuwen en is sinds 1958 bij […]