West 8 uit Rotterdam winnaar Land-art prijsvraag verkeersknooppunt Werpsterhoek

LEEUWARDEN – “Geef de belangrijkste verkeersknooppunten en directe omgeving van de Haak om Leeuwarden zo vorm dat ze natuurlijk in het Friese landschap passen en zorg dat ze een bijzondere, duidelijke entree voor de stad vormen. Dit moet gebeuren met de vele grond die vrij komt bij de aanleg van de Haak. Gebruik en ‘shape’ […]

Onderhandelingen gaan volgende week door

FRYSLÂN – Vandaag spreekt formateur Margreeth de Boer weer met de PvdA en gewenste coalitiepartners CDA, GrienLinks en de FNP. De PvdA werd de grootste partij in Provinciale Staten na de verkiezingen. De onderhandelingen over een nieuw college in de provincie Fryslân zijn een week geleden van start gegaan. Over de inhoud van de gesprekken […]

Aanpak verpauperde panden Dongeradeel

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil actie ondernemen tegen verpauperde panden. Het college stelt daarom aan de raad voor om de excessenregeling in de welstandsnota uit te breiden, zodat verpauperde panden kunnen worden beschouwd als “in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand”. Door de uitbreiding van de excessenregeling kan de gemeente bij […]

Vikingen veroveren It Badhûs!

DE WESTEREEN – Vrijdag 15 april zal de eerste Viking avond worden georganiseerd in poppodium It Badhûs in De Westereen. Deze avond zal geheel worden geleid door de Vikingen die It Badhûs hebben veroverd. Ze produceren hun eigen muziek en hebben dan ook verschillende groepen samengesteld zo begint de band Jötnar met het verwelkomen van […]

Martin Zijlstra tijdelijk burgemeester Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG – De heer Martin Zijlstra uit Woldendorp gaat per 1 april aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog. Hij blijft aan tot rond de jaarwisseling een opvolger aantreedt voor de heer Bert Swart. Die gaat op 1 april verder als burgemeester van de gemeente Zuidhorn. Commissaris van de Koningin John Jorritsma […]

Effect plattelandsbeleid beter meetbaar

FRYSLÂN – De inspanningen van het Friese plattelandsbeleid gaat de Provinsje Fryslân meetbaarder en tastbaarder maken. Ook gaat de provincie samen met de ‘Fryske mienskip’ het begrip leefbaarheid duidelijker uitwerken. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek naar de sociaal economische vitaliteit van het Friese platteland. De Noordelijke Rekenkamer deed hiernaar onderzoek.

Bezuiniging Rijk op provincie Fryslân minder groot

FRYSLAN – Fryslân krijgt voortaan jaarlijks € 18 miljoen minder van het Rijk. Hoewel dit een forse vermindering is, was de korting eerder op € 22 miljoen bepaald. De nieuwe berekening staat in het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds, dat volgend jaar in werking gaat. Vanaf 2013 krijgen alle provincies in totaal € 300 miljoen […]