Bijbeune. Ik hew ’t niet bedocht mar, ’t mag.

(Column) DOKKUM – Ja, ik hoor de klaagliederen al weer: ,,Dat mei net! Dat masto opjaan. Hasto dér wol ’n fergunning foar? Nou, ik hew even wat húswerk deen. Òk handig veur meneer de beun en misskien wel veur oe.

Ik zit in de ouwe Wajongregeling. Kin ik òk niks an doen mar, ik hew ‘r recht op. Die is veur mij berekend op €1259 komma nogwat bruto in de maand. En niet allinich veur mij, veur veulen met mij in deselfde leeftiidscategorie. Dus degene die in de veronderstelling leeft dat syn of har wajong op de persoan is afsteld, leeft in ’n illusie. Kin je òk su opzoeke op UWV.nl.

As je wat bijverdiene onder de noemer ‘inkomsten uit overig werk’ (aftrekpost op ’t angifte inkomstenbelastingformulier) dan is dat toestaan tot 30% van je bruto útkering. Dat is dus veur dit jaar €335,– per maand. 12 maanden levert dus €4020,– op. Alles derboven wurdt kort op je útkering. Verdiene jou dit binnen ’n participaasjejraject dan wurd ‘r inkomstenbelasting over berekend. Beune jou dit bij en vulle jou dit in bij ‘inkomsten uit overig werk’ op ’t angifteformulier veur de inkomstenbelasting dan, is ’t onbelast en wurdt ’t niet kort op je útkering.

As ik overstappe wil naar de Wajongregeling van ná 2010 dan wurde de regels strenger en mut ik bijveurbeeld verplicht solicitere mar, dan kin ik nog meer (bij)verdiene. Mar dat doen ik niet. Want ik bin niet meer su gemotiveerd na die anklachten en onterechte beskuldigingen die leidt hewwe tot pittige gesprekken met jeugdzorg en Veilig Thuis.

Mar dat geeft niet want die €4020,– wurd volgend jaar toch nog hoger. Want de útkering is basseerd op ’t minimum(jeugd)loan. Die €1259,–is dér 75% fan. Dat minimum loan wurdt elk jaar indexeerd neffens de inflaasjecorreksje. Dus òk myn útkering gaat omhoog. En dér mag ik dan òk weer neffens bijverdiene. ‘T gaat om ’n paar procenten, mar toch. De bijverdiensten hewwe boven de €3500,– per jaar pas invloed op de huur- en zorgtoeslag. Dat hou je dus gewoan.

Dat ik jim dit su even veurskotel past natuurlik niet in ’t gereformeerde plaatsje fan Noardeast-Fryslân. ,,Solks mat oender de pet blieuwe. Der prate wy net oer mei ús bern. Wy hâlde ze ’t arbeidsmoraal foar” En: ,,In het zweet des aanschijns zult gij werken.” Ik kin dit ‘r over ségge, beste ménschen: Ik bin der an ten onder gaan. En veulen met mij. As je as gereformeerde hart in de bealich hewwe dan, laat je disse rekenformule even leze an de stumpers die heden dagen werke veur ’t minimumloan of met behoud fan útkering en amper op ‘e poaten staan kinne bij de NEF en bij de bushalte an de Holwerterweg in Dokkum. Ik hew ze kreupelen sien. ‘T liekt wel slavernij.

Ik hew dit niet bedocht dames en heren, mar bijbeune? ’t mag.

Harmen Poortman