SGP Fryslân presenteert verkiezingsprogramma: Goed voor elkaar in Fryslân!

SGP-Fryslân - Haaije de Jong (6)DE WESTEREEN – Afgelopen woensdag presenteerde lijsttrekker Haaije de Jong uit Oosterzee het SGP-programma voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. De slogan is: Goed voor elkaar in Fryslân!

De avond werd geopend door de Hervormde predikant van Wâlterswâld, Ds. K. Bogerd. Aan de hand van het voorbeeld van de drie mannen in de vurige oven van Babel (Daniël 2) wees hij erop dat de macht van het getal maar betrekkelijk is. Veel belangrijker is de macht van God. Met Gods zegen valt meer te winnen dan met stemmen van mensen.

Vervolgens werden de kandidaten voorgesteld. Derde op de lijst is Jan Wessels uit Drachten, directeur van een ingenieursbureau. Jan Wessels vertelde hoe hij als kind al SGP-folders rondbracht voor zijn vader, die secretaris was van de plaatselijke kiesvereniging. Tweede op de lijst is Sjouke Jacobsen uit Feanwâlden. Hij is in het dagelijks leven redacteur voor een agrarische uitgeverij.

Lijsttrekker is gewezen visserman en voormalig gemeenteraadslid Haaije de Jong uit Oosterzee. Haaije vertelde hoe hij het verzoek van de SGP om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten ervoer als een gebedsverhoring. Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma liet hij zich kennen als iemand die goed op de hoogte is van wat er speelt in Fryslân. En als iemand met een warm hart voor het Frysk eigene: mei lân, loft en wetter.

Peter Schalk, SGP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, besloot de avond. Hij wees op het belang van het stemmen omdat bij de komende verkiezingen drie stemmen in één keer worden uitgebracht: één voor het Wetterskip één voor de Provinciale Staten. Maar die stem telt dubbel, want de statenleden kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer.