Rectificatie op reactie op ‘Johan Talsma over de toestemming voor de Bierbrouwerij’

DOKKUM – Ik had ’t wete kinn’n: ,, ’t Folk hier snapt myn teksten niet. Je mutte ’t de lezer niet te moeilik make. Mar ’t stond ‘r toch dúdelik. Al hoewel, in de context dan: Ik had ’t de heren fan de Brouwerij Kâld Kletske niet kwalik nomm’n as ze, omwille fan ’t ferkrijen fan ’n vergunning veur hun activiteiten in de brouwerij, de sponsoring út de Admiraliteitsdagen trokken hadden. Mar ja, dan mut je ’t artikel wel goed leze. En omkocht bin ik al hielemaal niet. Ook niet deur Alber van der Ploeg.


Zuas ’n bekende dokkumer fotograaf my wel ’s inflústert: ,,Harmen, ’t niveau is hier niet hoog. Must ’t ook niet hoger tille wille.”

En gelyk hewt ie. Mar ach, dat biedt ook weer perspectief. Ik hew wilde plannen. ‘N soart TV-kantine in Noardeast-Fryslân. En je magge my útlache mar, ik hew al ’n ware Johan Talsma look-a-like op ’t oog. En ’n Pieter Braaksma? Die hoeft allinich maar te vloeken. Jah echt waar, vroeger lagen we by die bliksum op ’t land te tulpenbollen zoek’n. As we niet ’t úterste begin fan de rug metnamen met zoeken dan, barste de hel los: ,,Te back bliksum! G*dverd*mme, te back!

Jaaa, Dat was Pieter Braaksma. Jim oud-wethouwer. Goeie man, hè? ’n Anwínst veur de mienskip. ’n Groate satan was ‘t. As ien sich geroepen voelt om disse rol in te vullen in de TV-Clinter dan kin je reagere via info@harpoenmedia.nl.

‘N echt Pytsje de Graaf hew ik al mar, die wil allinich met de beste teugenspeulers de studio in. Dus gien halve maatregelen, echte goeie tonielspeulers. Dan zitte we nog even met Albert van der Ploeg en Gryte Skaafstal. Gryte is hast niet te evenaren. Dér is d’r mar ien fan. Allinich blonde lokk’n is niet genoeg. Wie zoekt even met?

Delen = lief,

Harmen Poortman