‘Provincie moet regie nemen bij zorgproblematiek’

Ferwert – Provincies moeten de problematiek waar zorginstellingen mee te maken hebben niet afschuiven op de gemeenten. Ze dienen juist de regie te nemen om mankementen bij de landelijke overheid aan te kaarten. Met deze heldere boodschap startte SGP Fryslân afgelopen week haar verkiezingscampagne.

Een delegatie van de SGP, waaronder lijsttrekker Haaije de Jong en Eerste Kamerlid, Peter Schalk, bracht woensdag 20 februari een bezoek aan de christelijke zorginstelling Interzorg in Ferwert.

Bestuurder Jan Douwe de Jong gaf een kijkje in de keuken. Interzorg biedt verschillende soorten zorg: woonzorg, thuiszorg, maatschappelijke zorg en maaltijdservice aan huis. „Het mooie van Interzorg is dat de lijntjes kort zijn. De collega’s kennen elkaar en de mensen profiteren daarvan. Vragen zijn zo beantwoord; je hoeft niet van het kastje naar de muur.”

Thuiszorg kost meer dan het oplevert’ Het organiseren van de thuiszorg, is voor de instelling een grote uitdaging. Op het dunbevolkte platteland zijn de afstanden zo groot dat de thuiszorg soms meer kost dan het oplevert. Toch wil Interzorg de mensen op het platteland niet in de steek laten. „Onze mensen kiezen voor een christelijke zorginstelling en dan wil je ze helpen, zo simpel is dat.” Een visie die ook helemaal past bij de SGP. „Ongelofelijk wat zo’n instelling bijdraagt aan de leefbaarheid op het platteland,” aldus Peter Schalk, fractievoorzitter van de SGP in de Eerste Kamer.

Onnodige regels en overname ‘De Friesland’ De Jong ging ook in op andere zaken waar de zorginstelling tegenaan loopt. „Onnodige regels, daar hebben we veel last van. En de overname van zorgverzekeraar De Friesland door Achmea helpt natuurlijk ook niet. Als het gaat om de plaatselijke omstandigheden hier in Noordoost-Fryslân zijn ze in Leeuwarden beter op de hoogte dan in Zwolle.”

In het kader daarvan wijst De Jong op de kromme constructie waarbij de instelling ‘leveringsplicht’ heeft van zorg, maar vervolgens wel wordt afgerekend op zogenoemde ‘productieplafonds’. „Wil je als zorginstelling leveren wat nodig is, dan draai je zelf voor de kosten en financiering op.”

Fryslân loopt achter’ Wat zou de provincie voor de zorg kunnen betekenen? De Jong: „Het is in ieder geval zaak dat Fryslân bij de tijd blijft en niet achter gaat lopen als het gaat om zaken als snel internet en toepassingen daarvan als de beeldtelefoon en domotica. Andere provincies zijn daarin al veel verder.”

Het is voor SGP Fryslân duidelijk dat de Provincie zich sterk moet maken voor goede zorg. Hoewel de zorgtaken vooral bij de gemeenten zijn neergelegd, vindt de SGP dat de provincie wel degelijk een taak heeft in deze. „In samenwerking met andere provincies, kan de verantwoordelijk gedeputeerde deze problematiek ‘hogerop tillen’”, aldus SGP-lijsttrekker Haaije de Jong.