Merkus Houtbouw ontvangt MVO Vignet

MVO MerkusBUITENPOST – Op maandag 25 februari heeft de heer Jan Merkus, van Merkus Houtbouw in Buitenpost uit handen van wethouder Harjan Bruining het MVO Vignet Achtkarspelen ontvangen. Merkus Houtbouw heeft acht werknemers waarvan drie met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Bruining sprak zijn waardering uit voor het bedrijf. “Als elke ondernemer zo’n percentage aan zou nemen dan zat er niemand meer thuis,”

Groot hart

Het bedrijf heeft ervaring met het bieden van een passende werkplek voor stagiair(e)s vanuit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs en met medewerkers die zijn opgenomen in het doelgroepregister. Mensen worden in het doelgroepregister opgenomen als ze een vastgestelde arbeidsbeperking hebben en daardoor werkplekaanpassing of extra begeleiding of jobcoaching nodig hebben. Er zijn kandidaten die een betaalde werkplek hebben overgehouden aan een werkervaringsplek of een stage binnen het bedrijf. Vanaf 2013 is er een werknemer vanuit de sociale werkvoorziening gedetacheerd bij het bedrijf. De heer Merkus houdt oog voor de productie maar met een sociale inslag. ”Iedereen verdient een kans en zolang er draagvlak is binnen het bedrijf sta ik open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,” aldus Jan Merkus. De jobcoaches typeren Merkus als een werkgever met een groot hart voor zijn medewerkers.