Davina Michelle: ,, … Ik heb het overgrootste deel van alles aangericht…” ja, helaas wel.

39391321_452808611873166_1027982778571948032_n(Column) Dokkum – Komt ’t jim bekend veur? Moaie rieggel, hè? En su waar as ’t aanrecht. Ik praat nou even niet over allinich myn eigen. Nee, even in de algemene zin. Davina hewt op dit punt veur ’n hiel groat deel gelyk.

Natuurlik, jim froulje hew ’t vaak zwaar. En jim excuses hewwe ook zeker ’n dergelike grondslag. Maar dat houdt ’n keer op. D’r binne veur jim as froulje ook hiel wat oplossingen en maatskappelike veurzieningen. En dat niet allinich maar, d’r binne ook de wereld middeltsjes veur jim: De pil, spiraaltsjes, hormonen, platte landsvrouwen, breiclubs, oxazepam en meer van die peppers en remmers. En zelfs créme veur vaginale skimmels.

Maar, brúk dat dan ook!

Gaan niet steeds op je man hangen en verwacht niet van hem dat hy dy overal deurheen loadse sil. Of weer opvange sil astou weer ’s ’n sugenaamde terugval hewst. Natuurlik, wy mannen binne jim stabiele rots in de branding, jim steun en toeverlaat. Wy binne jim ruggegraat en elke vrouw die van zichzelf beweert dat ze haar zelf wel rédde kin dat is dan ’n half manwiif. Su’n feministische keneau. Dat hindert niks. Moai gaan late.

Nee echt, wy binne d’r veur jim. Altyd. En binne we dat ’n keer niet dan, krije wy dat ook drekt te hoaren. Wy mannen wille graach ’n liéve frou. En dér teugenover behânnele wy jim su goed en su kwaad mogelik ook su liéf mogelik. ‘T gaat my d’r even om dat wy mannen natuurlik niet zondevrij binne. Maar, wy hewwe soms houen en keren met jim as jim zelf alle hulpmiddelen en handreikingen in de wyn slaan.

En as ik dan Davina hoar met allinich maar de zin ,, .. Ik heb het overgrootste deel van alles aangericht..” dan, denk ik: ,,Ja, helaas wel.”

En dat vien ik heel jammer.

Harmen

P.s. De rollen kin ook omdraaid weze.