Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

02_WB_Persbericht boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogelsREGIO – Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân een aantal maatregelen. Naast het onderwater zetten van delen van percelen eerder dit jaar (plasdras), wordt er vanaf 1 april een rustperiode ingelast waarin er niet wordt gemaaid. Ook het bovengronds uitrijden van ruige mest en kruidenrijke percelen en randen leveren een positieve bijdrage aan het aantal weidevogels.

 

Albert van der Ploeg, voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden:
“Samen met onze leden werken we op alle fronten aan het vergroten van de biodiversiteit in de Noardlike Fryske Wâlden. Daarbij zoeken we steun van de beleidsmakers”.

Rustperiode (1 april – 1 juni)
Op een aantal percelen stellen de eigenaren het maaien uit tot na de rustperiode. Die gaat in op 1 april en duurt tot 1 juni of langer als er nog op de weides wordt gebroed.

Kruidenrijke percelen en randen
Ook de kruidenrijke percelen en randen worden niet gemaaid totdat de kuikens zijn uitgevlogen. De kruidenrijke gebieden vormen schuilplekken voor de kuikens om doorheen te scharrelen en zijn ook aantrekkelijk voor insecten.

Uitrijden ruige mest

Een deel van de boeren rijdt ruige mest uit in plaats van mest in de bodem te injecteren. De ruige mest bestaat uit stro en mest van de eigen koeien. Door het bovengronds uitrijden, wordt het bodemleven niet aangetast waardoor er meer voedsel voor de weidevogels beschikbaar blijft. Daarnaast gebruiken de vogels het stro uit de ruige mest voor het bouwen van nesten.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging zet zich onder andere in voor 3.000 hectare weidevogelbeheer en streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Fotografie: Joukje Broersma