Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voorstander van grondgebondenheid

 

BERGUM – De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een voorstander van grondgebondenheid. De vereniging vindt het dan ook van belang te komen tot een goede en werkbare invulling van dit begrip. De formulering voor grondgebondenheid van het Comité Gras, waarin alleen  gebruikersgrond binnen een ruimtelijke grens van 20 km bij het bedrijfsareaal gerekend kan worden,  vindt de vereniging echter te stringent. De vereniging mist hierin de regionale insteek, die naar NFW mening nodig is om circulaire oplossingen te zoeken; denk aan de uitwisselingsmogelijkheden tussen akkerbouw en de melkveehouderij.  Dit is dan ook de reden dat de vereniging de definitie van grondgebondenheid van Comité Gras niet mee ondertekent.

De NFW is voor een ontwikkeling die insteekt op grondgebonden, circulaire agrarische bedrijfsvoering. Hierbij zoekt de vereniging naar kansen vanuit een regionale insteek die kunnen bijdragen om tot circulaire oplossingen te komen. In het project ‘Fjildlab’ onderzoekt de vereniging de mogelijkheden om gebiedsgericht kringlopen te sluiten waarin de uitwisseling tussen bijvoorbeeld melkvee- en akkerbouwbedrijven een oplossing kan zijn. Samen met de Provincie Fryslân is het Fjildlab Noordoost Fryslân vorige week woensdag als landbouwdeal ondertekend op het landbouwcongres in Heerenveen. Op die manier sluit het project goed aan bij de Friese transitieagenda voor de landbouw van de Regiodeal Noordoost Fryslân.