Veel belangstelling voor de inloopbijeenkomst Suderwei in Feanwâlden KiK

inloopbijeenkomst Suderwei in Feanwalden KiK 2 inloopbijeenkomst Suderwei in Feanwalden KiKFEANWÂLDEN – Donderdag 22 maart 2018 konden bewoners en andere belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst informatie krijgen over de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Suderwei in Feanwâlden. Ruim 75 belangstellenden kwamen langs in het stationsgebouw in Feanwâlden.

Start werkzaamheden
Maandag 26 maart starten de werkzaamheden van de herinrichting. De werkzaamheden worden door KWS Infra Leek uitgevoerd en duren tot ongeveer 27 juli 2018. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de 1e fase wordt het bestaande kruispunt ter hoogte van de Swette opnieuw ingericht. Hiervoor is een stremming van vier weken nodig. Het verkeer wordt via de Centrale As omgeleid.

Het project omvat de herinrichting van bijna 600 meter wegdek en het kruispunt ter hoogte van de Swette. Enkele kruispunten in de weg worden op een bijzondere wijze vormgegeven. Het wordt een mooie dorpsweg met een laanstructuur die voldoende maat heeft om de verkeerstromen af te wikkelen.

Positieve reacties
Door middel van presentaties en bestudering van tekeningen zijn de belangstellenden op de hoogte gesteld van de plannen en de werkzaamheden. Er werd uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met vertegenwoordigers van de gemeente en de aannemer in gesprek te gaan. Tijdens deze gesprekken is gebleken dat de reacties over de plannen en de uitvoering van de werkzaamheden overwegend positief zijn.

Kansen in Kernen
Nu de Centrale As in gebruik is genomen, komt er veel minder doorgaand verkeer door het dorp. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp te vergroten. Om dit soort kansen te benutten is door provincie en gemeenten het project ‘Kansen in Kernen’ opgestart. Naast Feanwâlden worden binnen dit project ook de kernen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden en De Falom heringericht.

Voor meer informatie en het ontwerp kunt u terecht op de website van de gemeente Dantumadiel, via: www.dantumadiel.eu onder projecten/kansen in kernen/Feanwâlden.

Foto’s: Nanne Nicolai