Start herinrichting Suderwei in Feanwâlden KiK

 

180307 Start herinrichting Suderwei in Feanwalden KiK (1).docx 180307 Start herinrichting Suderwei in Feanwalden KiK (2).docxFEANWÂLDEN – Woensdag 7 maart 2018 is de herinrichting van de Suderwei in Feanwâlden Kansen in Kernen (KiK) officieel gestart. Op deze dag starten ook de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Recent heeft de bomenkap in de omgeving plaatsgevonden. Aannemer KWS Infra BV uit Leek gaat het werk uitvoeren. 

Gedeputeerde Johannes Kramer van provincie Fryslân en wethouder Roelof Bos van gemeente Dantumadiel, hebben samen het bouwbord onthuld aan de dorpsbewoners. Op donderdag 22 maart 2018 wordt er een inloopbijeenkomst over de uitvoering voor de dorpsbewoners georganiseerd. Naar verwachting wordt de herinrichting 27 juli 2018 opgeleverd.

De Suderwei in Feanwâlden wordt heringericht tot een dorpse straat. Door het maken een groene omgeving en andere aanpassingen wordt het doorgaande karakter van de Suderwei onderbroken. Inwoners en ondernemers zijn nauw betrokken bij de planvorming. De start van de werkzaamheden zijn 26 maart 2018.

Transferium/park

Voor het gebied ten noorden van de spoorlijn wordt gewerkt aan de uitwerkingen van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. In het voorjaar wordt er een (inloopbijeenkomst voor het dorp georganiseerd. Rond december 2018 start de uitvoering.

De herinrichting van de Suderwei is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). Provincie en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er immers veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.  

Foto: starthandeling van de officiële opening KiK Feanwâlden door gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Roelof Bos en bedrijfsleider KWS Infra BV Roel van den Berg