Neen, die frou fan my is krekt wat anders. ‘Hè liefje?’

Zwembad1 Zwembad2 Zwembad(Column) DOKKUM – Ooh, wat hoar ik dat vaak. Dat de frouen niet om ’t liek wille. Of dat ze su moeilik doen. Zulke kwesties dat je by jezelf denk: ,,Méns, doe even normaal.” En dan bedoel ik niet allinich dat ze in ’n restaurant dy eerst frage wastou bestelst zudat, ze dan de veilige weg kieze en dan ’t zelfde bestelle. Nee, dat gaat dan nog wel maar, wat denkst hier fan:

Je blaze ’t zwembad op veur dyn eigen seun en de kienders fan de buurt. Je vulle dat met water en met ’t swit drie lagen dik op de lea sjouwstou dér zelfs acht emmers hiet water naar dat bad om de kou d’r wat út te halen. De jongens binne ongeduldig en late dat dúdelik merke met de noadige herrie. En vervolgens krijst dyn frou fanút de keet: ,,Verdorie, ik staan d’r hier helemaal allinich veur. En ik mut nou ook nog naar de skoanheidsspecialist. Bin ik helemaal vergeten. Alles loopt hier in ’t honderd. Ik nim de kleine meid wel met. Dér is wel ’n speulhoek. De heu.” Kletsch! Dér gaat de voordeur.

Ondertussen kinstou dyn frije middag inlevere aan de jeugd want, los achterhús binne ze niet vertrouwd. ‘Hoesu: Ik staan d’r hier helemaal allinich veur?’ Maar fun hewwe ze, zeker wete. Dou geefst die jongens allemaal ’n dikke vette Magnum Almond en zelf trakteerst dy op ’n Radler 0.0. WAUW!

En dan de folgende dag, astou an dyn calorieverantwoorde ontbijtsje zitst en dou bedenkst dastou in de middag op ’t hietst fan de dag wel even in dat bad plonze wilst met dyn strak aftrainde bealig en twee kouwe rakkers want, de rest fan ’t krat hewt lifestylecoach Erna van Sinderen dy al afstoalen dan, komt de lady by dy an de túntafel zitt’n: ,,Ik haal fannemiddag ’n kleiner badsje veur de kleine meid en dan gooie we die ouwe vurt.”

Gewoan! Sumaar!

Ik bin bliid dat myn frou su niet is. Neen, die frou van my is krekt wat anders. ‘Hè liefje.’