Fryslân scoort goed met Regio Deals

LEEUWARDEN- Minister Schouten van LNV heeft vanmiddag – 16 november – bekendgemaakt welke Regio Deals geld krijgen van het Rijk. Fryslân ziet drie door haar ondersteunde deals gehonoreerd. Opgeteld gaat 25 miljoen naar de Versnellingsagenda Noord Oost Fryslân en Holwerd aan Zee. Noord Nederland krijgt 10 miljoen voor de ontwikkeling van de natuurinclusieve landbouw. Door de toezegging kunnen we nu de voorstellen concreet uitwerken.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “We hebben acht voorstellen voor Regio Deals ondersteund. Onze inzet is geweest om voor zoveel mogelijk projecten in Fryslân steun te krijgen. We zijn tevreden en zien deze keus van het Rijk als een sterke impuls voor Fryslân. Dit kabinet kiest duidelijk voor de regio, eerst in woorden en nu ook in daden. Voor deals die het niet hebben gered in deze tranche gaan we kijken hoe we die alsnog voor elkaar kunnen krijgen. De energie die er is voor deze projecten laten we niet verloren gaan!”

Door met alle projecten

De Regio Deal is het instrument van het Rijk om regionale knelpunten gezamenlijk met de regio op te pakken. Voor deze tranche was er voor heel Nederland 200 miljoen beschikbaar. Fryslân ondersteunde acht projecten. Natuurinclusieve landbouw en Krimp in Noordelijk verband, Retail en Circulaire Economie in landelijk verband en tenslotte Veenweide, Holwerd aan Zee, Versnellingsagenda Noord Oost Fryslân en Watercampus vanuit de provincie.

De Rouwe: “Vanaf het begin was duidelijk dat niet alle projecten geld zouden krijgen in deze tranche. Maar wij vinden in het ondersteunen van deze acht voorstellen dat we recht doen aan de energie in de Fryske mienksip. Door de bijdrage van het Rijk kunnen we met drie van die acht projecten aan de slag. En we zullen ons inzetten om ook op die overige projecten nog concrete resultaten te boeken.

Er begint nu een nieuwe fase, die van het uitwerken. Een samenspel tussen partners uit de regio en het rijk. Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2019 de deals ondertekend worden.