Europese subsidie voor grote initiatieven Noordwest- en Noordoost-Fryslân

FRYSLÂN -Initiatiefnemers van projecten Noordoost- en Noordwest-Fryslân kunnen weer subsidie aanvragen uit het Europese programma voor plattelandsontwikkeling LEADER. Van 17 september tot en met 31 oktober 2018 is de regeling weer open voor aanvragen. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Gemeenten en provincie betalen hier ook aan mee.

Doel van LEADER-subsidie is om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren. Al een aantal jaren is de subsidie aan te vragen voor de twee Friese regio’s, Noordoost- en Noordwest Fryslân. Een recent voorbeeld van een succesvol initiatief dat met een bijdrage uit Europa opgezet werd, is Potatoes Go Wild. Het programma-onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 vond plaats in Het Bildt en zette het gebied met zijn identiteit op de kaart, dankzij de inzet van de inwoners.

Hulp van Streekwurk

Voor projecten in Noordoost- en Noardwest-Fryslân die meer dan € 43.750,- vragen, is vanaf 17 september de subsidie weer aan te vragen. Het proces vraagt nogal wat inspanning: raadzaam is de voorwaarden via www.fryslan.frl/leader te lezen. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag is het slim om het idee eerst te bespreken met het Streekwurk-kantoor in de regio. Streekwurk denkt mee om zo het proces zo goed mogelijk te begeleiden. Op www.fryslan.frl/streekwurk is meer informatie te vinden.

Subsidieprogramma LEADER

Een belangrijk uitgangspunt voor LEADER is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Vertegenwoordigers uit de streek, de streekambassadeurs, adviseren over het toekennen van de subsidie.