”Eerste lokale partij Noardeast-Fryslân” nieuwe politieke partij in Noardeast-Fryslân

DOKKUM – Vrijdag 4 mei 2018 is bij notariskantoor Hellema te Dokkum de ondertekening geweest van de statuten van de nieuwe lokale politieke partij:  ”Eerste lokale partij Noardeast-Fryslân”; Voorzitter Alle de Haan, Secretaris Lammert Dijkstra en Penningmeester Johan Talsma waren de ondertekenaars namens het gezamenlijke bestuur.

De reden waarom de nieuwe partij is opgericht is gelegen in het feit dat de inwoners van Noardeast-Fryslân nu het gevoel hebben niet dicht bij de politiek te staan en de Eerste Lokale Partij Noardeast- Fryslân wil daar verandering in brengen en daarmee de politiek dichter bij de inwoners brengen.

Dat betekent in de praktijk, spreken met en uitnodigen van de inwoners om haar visie uiteen de zetten op een duidelijke en heldere manier. Dat betekent, niet met clubjes in achterkamertjes overleg te hebben, over het te voeren beleid of over majeure projecten, maar met individuele en autonome inwoners van Noardeast-Fryslân. Directe inspraak. Dat resulteert in daadkracht, daarom is er ook gekozen voor laagdrempelige entree voor die inwoners die onder het kwijtschelding beleid vallen van de gemeente, die voor één euro lid kunnen worden van Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân met stemrecht.

Zo kunnen alle inwoners betrokken worden en direct mee doen in politieke arena, zo ook mede bepalen wat te doen, of niet te doen in de nieuwe te vormen gemeente. De partij zal altijd het individu, de inwoner voorop stellen. Vanaf half mei 2018 zal de website en alle andere sociale media online worden gezet. Heeft u als inwoner net als ons interesse in een nieuw geluid in de gemeente politiek, en wilt u met ons de nieuwe gemeente naar een hoger plan tillen en weer aanzien geven in de regio ? Dan bent u zeer welkom om dit samen met ons te realiseren.

Midden juni zal de eerste leden vergadering worden gehouden, waarin een definitief bestuur zal worden gekozen, het verkiezingsprogramma, de kandidaten lijst worden opgesteld voor de komende gemeenteraad verkiezingen Noardeast-Fryslân die 21 November 2018 zullen plaatsvinden.