Arbeidsgehandicapt en werke veur 70% van ‘t minimum? Ik suu noait weer ‘n slag doen.

(Column)  DOKKUM –  Beter als Pieter Derks ‘n column skrieve is niet myn ambiesje. Maar ik wil hier wel wat over ségge as ervaringsdeskundige. As twaalfjarige brak ik myn heup deur een lullige val in ‘n zwembad. Gien dokter die dat loofde en ik hew alle europese en tropische ziektes naar myn hoofd smeten kregen. D’r werd feitelik op dat stuit niks an deen en in myn adolesensiefase werd d’r seit dat ‘t tussen myn oren zat. Ik suu dan sugenaamd wel stemmen hoare die my dat inflústerden, Bedenk zelf de diagnose maar. Ik krij ‘t myn strot niet meer út. Via de bijstand kwam ik in de Wajong. En dat zit ik nog. Ik bin drieenveertig.

Weest wat de grap is? Ik hew ‘r gien last meer van. Maar dat hewt my wel jaren kost. Altiid hew ik my skame mutten veur ‘t feit dat ik de hân ophouden hew. Maar ik hew ‘t sinds myn veertigste omdraaid: Tot die veertig ging ik de berg nog op maar, ik loop nou de berg weer ôf kwa levensloop. Ik hoop de tachtig te halen en suas ik my na de heupoperaasje, die ik had hew op myn dertigste, voel kin dat ook best. Maar ik mut niet te gek doen met de prothese. Ik zit ook ‘t allerliefst op myn reet. Niet út verveling maar, lang staan gaat moeilik. Ik kin d’r niks an doen maar, ik zit gauw ‘s even op myn krent. En dat wil ‘t kabinet Rutte niet. Dan hewwe ze pech want, iederien die my kwalik nimt dat ik niet dat gene kin wat de gemiddelde nederlander wel kin, noteer ik in ‘n swartboekje en zoek ik op as ze zelf op respectabele leeftiid ‘n heup breke of andere ouderdomskwalen krije. Dat geld dus nou ook veur Mark Rutte. Ik vien ‘m wel…

Maar even over die wajongsituaasje: As jou nou in de wajong zitte en je binne ‘n jaar of veertig en je hewwe ‘n partner dan, kinst rekene op ‘n kleine dúzend euro in ‘e maand. Misskien hewt je partner nog wat inkommen dan zit je gauw op ‘n fiiftjenhonderd. (‘N allinichstaande hewt su’n dertienhonderd.) Plus nog wat zorgtoeslag, huurtoeslag as je ‘n hús hure en as je nog wat opgroeiende kienders hewwe dan vangst per kien ook nog ‘n twee á drie bankjes kiendertoeslag per drie maand. Misskien nog wat kindgebonden budget. Misskien nog ‘n PGBeetje. Al met al komt dat om ‘e naby op ‘n tweudúzend á éénentwintighonderd euro in de maand. Ik wil hier even opmerke dat ‘n modale bouwvakker in syn ientsje dér gewoan ‘n maand hard veur bealige mut. As Wajonger hoefstou dér dus gien bliksem veur te doen.

De Wajong is op ‘t heden zeventig procent van ‘t minimum loan. ‘T was eerst vijfenseventig. Dat hewt ‘t huidige kabinet d’r ook al deur drukt. Dat skeelt dus su’n tweu tientsjes in de maand. Met de herberekening van de toeslagen op belastingdienst punt en el kin je dat weer ‘n bitsje opheffe. Maar dat mut je dan wel wete. En dat mut je ook zelf doen. Dan is d’r nog niet veul aan de hand. As je d’r maar werk van make. Maar nou komt ‘t…

Ik hew niet veur myn handicap koazen. Zeker niet út frije wil en ik hew d’r ook niet om fraagt om in myn jeugd veur gek verklaard te wurden. Ik had al hiel gauw ‘n psychisch etiket opplakt kregen. Met andere woorden: ,, Die broken heup was iets wat my tussen de oren zat. ‘T gevolg werd symptoombestrijding. In die periode regeerde ‘t kabinet Balkenende. Vaker niet as wel, maar toch… Ik bin niet ‘n CDA-man maar ien útspraak van de toenmalige premier hewt myn leven ‘n douw in de goeie richting geven: ,, ‘t gezin is de hoeksteen van de maatschappij.” Al was myn omgeving ‘t niet met my iens ik hew, op myn dertigste na de implantaasje van de heupprothese, drekt ‘n frou zocht en vonden. We hewwe ‘n gezin sticht en ik bin vader wurden van ‘n seun van nou zes en ‘n dochter van ien jaar.

Gienien die my serieus nam.  Maar, ik vien ‘t wel bést. Ik hew ‘t nou best naar myn zin. En eerlik seit bin ik Balkenende dér best ‘n bitsje dankbaar veur. Hy nam my misskien wel meer serieus as ik hem en dat kin ik op dit stuit van Rutte niet ségge.

Maar as Rutte my niet serieus nimt dan, hoef ik Mark dus ook nooit weer te loven as hy wat aan ‘t volk bekend maakt, wel? As hy weer roept dat we d’r allemaal op voorút gaan dan kin ik dat vurt en dalikst wel naast my dellégge. En as hy verkondigt dat de russen Nederland wel links légge late dan, weet ik hoe laat ‘t is. Neen, as Rutte nou wat seit dan draai ik my om. En ik hoop meer met my. Ik snap dan su ook wel dat d’r psychoten op dwaze ideeën komme suas met Pim Fortuin. Ik hew ook overwogen om Rutte aan te geven by ‘t Openbaar Ministerie. Maar ik kin beter te beunen gaan, denk ik dan.

Ik wil jim nog wel metgeve wat de vaste lasten waren van dat gezin wat de redactie van Harpoenmedia.nl ondervraagd hewt veur dit artikel.

In vergelyking met ‘n gezin wér werkt wurdt deur ien of meer gezinsleden zat dit gezin laag in de vaste lasten. € 1078,00. Dit is exclusief de wekelikse boadskappen en de benzine veur de auto. Wel inclusief de wegenbelasting en verzekeringen, twee mobiele tillefoans, huur, gas, water en electrisch, internet en televisie, útvaartverzekeringen en t skoalgeld veur de basisskoal.

Dus reken maar út… As je nou thús zitte of je late je as slaaf behânnele…

Ik suu loaf ik noait weer ‘n slag doen,

 

Harmen P. today,