Tytsjerksteradiel breidt armoedebeleid uit

Nieuw integraal armoedebeleid in Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel zet in op een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van armoede. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en inwoners wil de gemeente armoede sneller signaleren en schulden voorkomen. Daarnaast richt Tytsjerksteradiel zich op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zij moeten zonder drempels mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.

Kindpakket

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen biedt Tytsjerksteradiel een speciaal kindpakket. Wethouder Houkje Rijpstra: ”Mei ús Kindpakket berikke wy no al 72% fan de earme bern yn ús gemeente. Der bin ik hiel bliid mei en grutsk op! Mar wy wolle ek de oare 28% berikken.”

De gemeente werkt samen met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Cultuurfonds. Er is een startpakket van € 270 voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, een computerregeling voor kinderen van maximaal € 500 en kinderen kunnen kledingbonnen krijgen voor bijvoorbeeld sportkleding, een warme winterjas of goede schoenen. Nieuw en uniek is dat de gemeente naast zwemdiploma A ook B vergoedt.

Preventie

Tytsjerksteradiel wilt voorkomen dat gezinnen diep in de schulden raken voordat ze om hulp vragen. Daarbij spelen maatschappelijke organisaties zoals scholen, kerken en woningcorporaties een belangrijke rol. Zij kunnen vroegtijdig armoede signaleren. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld bij de gemeente aan de bel trekken als een huurder meer dan 2 maanden geen huur heeft betaald.

Werk moet lonen

Het derde belangrijke onderdeel van het integraal armoedebeleid is dat werk moet lonen. Mensen met een uitkering gingen er in inkomen op achteruit als ze werk kregen, omdat ze niet meer in aanmerking komen voor bepaalde minimaregelingen. Dat gaat veranderen. Zo kunnen mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm straks deelnemen aan de voordelige collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Tot nu toe was deze zorgverzekering alleen beschikbaar voor mensen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Armoede in Tytsjerksteradiel

In Nederland leven nog altijd veel arme mensen. Hoewel in Tytsjerksteradiel gemiddeld minder mensen in armoede leven, zijn het er nog steeds te veel. Ruim 798 huishoudens leven van een inkomen onder de € 1.544 per maand (110% van het minimum inkomen). Dat is 5,8% van alle huishoudens in de gemeente.