Taxi Waaksma en Pytsje de Graaf. Rienk Waaksma is de juuste man.

(Column) DOKKUM – Jongens, dit is niet niks. Dit mut ik even goed omskrieve want, hier binne belangen met gemoeid. We wete allemaal dat froulje fan zichzelf dermate onzeker binne sudat ze eilykst niet sunder man kinne. Want wy geve richting… sturing, dûdelykhied en doel in ’t leven. Nim nou de kwestie die veulal in alle húshaldings veurkomt. ,,Lievert, vind je dat ik dik ben?” Nou nee want, anders had ik d’r wel wat fan seit. Of: ,,Schat, staat deze blouse me wel?” Tuurlyk wel want, anders had ik niet naast dy lope willen. Maar dit is echt ien fan de bovenste plank: ,,Doe ik het echt wel goed met de kinderen?” As dat niet su was lieve, dan was ik met dy niet an kienders begonnen. En as sulks dan op ’n skeiding ûtdraait, dan vliegt ’n frou ook gauw in de arms fan ’n andere man. Ze kinne niet zonder, al ségge ze fan wel.

Maar wat hewt dit met de veursitter van ’t Regiecentrum Openbaar Vervoer NOF, Pytsje de Graaf en Rienk Waaksma te maken? Ik denk echt dat hier de onsekerhied fan de frou ’n groate rol speult. Hirarchie tussen mânlje en froulje is nog lang niet fan de baan. As Rienk seit dat je hier in Noardeast-Fryslân niet goedkoper riide kinne dan dat zy doen, dan kin dat ook niet. Hier siest weer dat de man per definitie sturing geeft. Waaksma hewt de koers allang ûtset en is dér dûdelyk in. Su bereikt hy syn doel: Werkgelegenhied veur de ménsen in de regio en veural vervoer vóór en dóór eigen inwoaners fan oans leefgebied.

Pytsje was wat gedesillusioneerd, denk ik. Wat onseker. Dus dan gaan je zoeken. Zoeken naar houvast. En we wete allemaal dat as de woorden lovend binne, en dûdelyke richting en sturing ségge te bieden, dan bin je as frou gauw ferkocht. Eilykst waren al die andere partyen, die su moai beloofden dat ze niet onder de kostpriis dûke suuden en dat ze ’t personeel overnimme suuden, foute mannen. D’r is hier in Noardeast-Fryslân mar ien goeie, das Rienk.

Mar wat doen we nou met Pytsje? Suas in de earste alinea omskreven zette wy mannen onsekere froulje gauw an de kant? Ik hew al ris eerder wat skreven over ménsen hier in Dokkum die, ongeacht of ze iets wel of niet danwel te veul of te weinig of hielemaal ferkeert doen, toch hun funktie houwe tot ze d’r doad by del falle. Lees: Ester Hanemaaijer en Albert van der Ploeg voorbeeld voor Dokkum en Dongeradeel.

Dan is d’r nog wat wat my parten speult. Wérom was afgelopen donderdag de raadsvergadering fan de gemeente Dongeradiel niet te folgen op ’t tvkanaal fan RTVNOF? Dér suu de ûtspaak van de rechter betreffende de kwestie Waaksma – Pytsje de Graaf ter sprake komme. Enkelingen wete dit omdat ze d’r met te maken hewwe maar, ik ség ’t toch even: De eindregie fan die útsendingen leit neffens my nog altiid in de raadzaal zelf.

Harmen Poortman

Rectificatie: Na een mail van een oplettende kijker van het tv-kanaal van RTVNOF en lezer van deze column moet ik iets corrigeren. Na nader onderzoek blijkt dat het tv-kanaal op Kabelnoord wel was te volgen. De mailer liet wel weten dat er veel werd geschorst tijdens de vergadering en dat het beeld veel op zwart werd gezet. Waar ik en m’n bron vanuit gingen is de stream op www.rtvnof.nl. Deze heeft duidelijk niet of nauwelijks gewerkt op donderdag 1 juni 2017. Hiervan zijn mensen afhankelijk die geen abonnement hebben bij KabelNoord.