Sytze Dijkstra beoogd griffier gemeente Noardeast-Fryslân

Sytze DijkstraDOKKUM – De sollicitatiecommissie van de DFK-gemeenten stelt voor om Sytze Dijkstra te benoemen als beoogd griffier van de fusiegemeente Noardeast-Fryslân. In 2018 wordt hij kwartiermaker van het proces van de gemeenteraden en griffie op weg naar de herindeling per 1 januari 2019. Tegelijkertijd wordt voorgesteld Dijkstra in 2018 ook te benoemen als griffier van de gemeente Dongeradeel. Daar vervangt hij Bert Folbert die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vertrekt. Sytze Dijkstra (56) is momenteel raadsgriffier in de gemeente Tytsjerksteradiel en is woonachtig in Dokkum.

Fedde Breeuwsma van de sollicitatiecommissie is blij met de keuze: “As sollisitaasjekommisje liket Sytze Dijkstra ús in ideale kandidaat foar dizze funksje. Hy is tige entûsjast en we ha in protte nocht om as gemeenterieden fan DFK mei him en de oare griffymeiwurkers it proses op wei nei weryndieling stâl te jaan.