Striid om de Wâldpykbokaal

DRACHTEN – Vrijdag 20 oktober 2017 strijden 4 basisscholen van 4 gemeenten uit de Noardlike Fryske Wâlden tegen elkaar om de Wâldpykbokaal. De leerlingen hebben in september en oktober meegedaan aan het project ‘Takomst foar in Unyk Lânskip’ waarbij ze intensief kennis hebben gemaakt met de geschiedenis, de natuur en het landschapsbeheer van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

De strijd wordt vrijdagmiddag 20 oktober vanaf 12.00 uur gestreden onder leiding van presentator Raynaud Ritsma in de Brede School de Wiken in Drachten. In een feestelijke sfeer wordt door een strenge maar rechtvaardige jury met o.a. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân, bepaald wie uiteindelijk met de bokaal naar huis gaat! Rond 13.35 uur wordt de winnaar bekend gemaakt en de felbegeerde bokaal uitgereikt.

 De Wâldpykbokaal staat symbool voor trots zijn op je landschap. Wâldpiken zijn mensen die hun eigen problemen oplossen en dat is precies wat de leerlingen gaan doen. Samen met hun wethouder worden ze getest op kennis, vaardigheid en creativiteit, door middel van een quiz, een lied en een zaagwedstrijd. Ze hebben deze vaardigheden eerder dit jaar opgedaan op een veldwerkdag.

Het educatieproject is een initiatief van de samenwerkende partijen vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland, Natuur- en Milieucentrum De Naturij en Natuur- en Milieueducatiecentra De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster. Financiers zijn de provincie Fryslân, NAM, Rabobank Drachten Friesland Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Kollumerland c.a.