Statement burgemeester Waanders met betrekking tot de demonstratie op 2 december 2017

DOKKUM – Op zaterdag 18 november heeft Dokkum de landelijke intocht van Sinterklaas verzorgd. Het was een prachtig feest waar velen hun steentje aan hebben bijgedragen en waar iedereen van heeft genoten. Op die dag wilde Stichting Nederland Wordt Beter gebruik maken van het grondrecht om in Dokkum te demonstreren tegen de verschijningsvorm van zwarte Piet. Zij hadden daar op tijd kennis van gegeven en er waren goede afspraken gemaakt.

Meerdere omstandigheden hebben ertoe geleid dat er een verbod op demonstratie werd gegeven. Dit verbod is breed uitgemeten in de media.

Afgelopen dinsdag is opnieuw een kennisgeving gedaan door de Stichting Nederland wordt Beter om aanstaande zaterdag 2 december tussen 14:00 – 16:00 uur in Dokkum een manifestatie te houden. Het doel hiervan is om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht, er wordt niet louter gedemonstreerd tegen de verschijningsvorm van zwarte Piet. De gemeente Dongeradeel en politie dienen opnieuw alles in het werk te stellen om dit recht op demonstratie te faciliteren. Ook deze keer worden er voorwaarden aan de manifestatie verbonden, die vooral toezien op een veilig en ordelijk verloop.

Er is gezocht naar een geschikte locatie. Die is gevonden op het parkeerterrein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Met de Stichting Nederland wordt Beter is ook deze keer vooraf overleg geweest. Er zijn goede afspraken gemaakt en ik hoop van harte dat deze manifestatie goed zal verlopen. De organiserende partij heeft aangegeven dat er maximaal 300 deelnemers worden verwacht. Er worden toespraken gehouden, gedichten voorgedragen en muziek gemaakt.

Wij doen er uiteraard alles aan om de demonstratie voor iedereen veilig te laten verlopen. De demonstratie wordt begeleid door meer dan voldoende politiemensen. De politie zal optreden waar nodig. Natuurlijk verwelkomen wij ook komende zaterdag het winkelend publiek in onze mooie stad!

Ik besef mij terdege dat er wederom een beroep op de Dokkumers wordt gedaan om ruimte te bieden aan demonstranten in onze stad. Toch vertrouw ik er op dat in ieders belang het recht van demonstratie gerespecteerd zal worden.

Met vriendelijke groet,
Marga Waanders,
burgemeester gemeente Dongeradeel