Skeiden! Ik had toch gelyk.

(Column) DOKKUM – Nou had ik my op glad iis begeven met ’n stukje over skeiden. En dat in de meeste gefallen de man dan de klos was qua skuldighied an de skeiding en de alimentaasjeverplichting. Must miene of dat accepteerd werd. Ik kon neffens de reaksjes de stad niet meer deur. Maar d’r valt my wat op:

Van de ‘Vind ik leuks’ was alles een man. Ien man was vrachtwagenchauffeur. Ik snap bijna wérom. En ien vrouw zat d’r tussen met ’n jurische achtergrond. Disse frou kon my wel begriipe en eilykst beaamde zij dat je anno 2017 je eigen broek op houwe mutte na ’n skeiding. Ook as frou.

Veerder wat reaksjes fan froulje die inhoudelyk niet tot ’n dûdelyk verhaal kwamen maar my rechtstreeks afskoaten.

Maar ik werd ook torpedeerd deur ’n froutsje die veerder niet op de saak in gaan wuu. Ûteindelyk hew ik met haar de langste openbare discussie op facebook had van allemaal en nadat ik de tekst verweiderd had gaf ze me te kennen dat ze ’t in groate lijnen wel met my iens was.

In haar ogen kon ik ’n dergelyke tekst ook wel skrieve maar, dan moest ik wel alle facetten d’r in metnimme. Ik weet niet of ik dit ségge kin maar ik proef dér ût dat ik su’n tekst wel skrieve kin maar eilykst onder supervisie fan ’n Frou.

Dus mannen… trek uw conclusies zelf maar.

Harmen