Overbruggingscontracten doelgroepvervoer Noordoost en nieuwe aanbestedings-inschrijving geopend

NOORDOOST-FRYSLÂN – Het Mobiliteitsbureau in Noordoost-Fryslân heeft afspraken gemaakt met de huidige vervoerders over het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) over overbruggingscontracten. Dat betekent dat de cliënten tot in ieder geval 8 januari 2018 dezelfde vervoerder houden als ze nu hebben. Ook zijn de nieuwe aanbestedingsstukken gepubliceerd op TenderNed. Vervoerders kunnen tot 11 september 2017 inschrijven.

“It is moai dat de minsken dy’t gebrûk meitsje fan it ferfier no earst wer witte wêr’t se oan ta binne’, zegt Pytsje de Graaf, voorzitter van het bestuur van het Mobiliteitsbureau. “Oant 8 jannewaris 2018 hâlde sy yn alle gefallen deselde ferfierder as dat se no hawwe.” Die datum is de datum dat – als alles volgens planning verloopt – het nieuwe vervoersysteem dan echt ingaat.

Kwaliteit staat voorop

In de nieuwe aanbestedingsprocedure wordt weer beoordeeld op 40% prijs en 60% kwaliteit. “Want dy kwaliteit stiet foar ús foarop.” Er is een aantal zaken anders dan in de eerdere aanbestedingsprocedure: de ondergrens voor de prijs is anders opgebouwd, er zijn andere gunningscriteria voor bijvoorbeeld kwaliteit en er zijn aanvullende eisen als het gaat om duurzaamheid.

Scheiding regie en vervoer
In juni 2017 deed de rechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen tegen de voorlopige gunning. Nu publiceren de overheden opnieuw een aanbestedingsprocedure voor het vervoer. “De basis fan it nije ferfiersysteem bliuwt”, fertelt Pytsje de Graaf. “In skieding fan rezjy en ferfier. Sa kinne ús ynwenners ek yn de takomst gebrûk meitsjen bliuwe fan ferfier as se dat nedich hawwe. Sa bliuwe de dokter, de winkels, de skoallen en foarsjenningen berikber foar elkenien.”