Ondertekening convenant ‘Mei fêste hân’: grensoverschrijdend gedrag en gebruik alcohol en drugs te lijf

DOKKUM – Op maandag 30 oktober om 15:00 uur ondertekenden 13 organisaties – waaronder de DDFK-gemeenten en diverse onderwijsinstellingen – uit Noordoost Fryslân het convenant ‘Mei fêste hân’ (met vaste hand). Met een vaste hand werken het voortgezet onderwijs, de politie en de DDFK-gemeenten samen om onder schoolgaande jongeren het gebruik van alcohol en drugs en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Uitgangspunten convenant
Door het ondertekenen van het convenant spreken de organisaties uit dat zij een vergaande samenwerking ambiëren en de verbinding aangaan, met als doel schoolgaande jongeren nog meer te laten opgroeien in een veilige leer- en leefomgeving. Die veiliger omgeving moet ertoe leiden dat jongeren zich kansrijker, gezonder en vrijer kunnen ontwikkelen. Daarin is geen plaats voor het gebruik van risicovolle middelen als alcohol, drugs en tabak. Ook grensoverschrijdend gedrag als pesten, geweld en overlast en verslavingen als gamen en gokken hebben een negatieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.

Positieve trend reeds ingezet

Inmiddels zien we een tendens dat jongeren in Noordoost Fryslân op latere leeftijd alcohol gaan gebruiken. Ook blijkt uit een recent gehouden nalevingsonderzoek over het verstrekken en verkopen van alcohol aan jongeren in Noordoost Fryslân dat de wettelijke regels door onder andere de horeca, middenstand en verenigingen vaker worden nageleefd. Desondanks zijn de samenwerkende organisaties van mening dat ook binnen het voortgezet onderwijs door o.a. het geven van meer voorlichting en het uitvoeren van gerichte activiteiten de komende jaren meer gezondheidswinst onder schoolgaande jongeren kan worden behaald.

Betrokken partijen
De volgende partijen zijn betrokken bij het convenant en bekrachtigen dit door een handtekening onder het convenant te plaatsen: DDFK-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.), Lauwers College Kollum, ROC Friese Poort Dokkum, Dockinga College Ferwert en Dokkum, de J.J. Boumanschool Dokkum, OSG Piter Jelles Impulse Kollum, Politie Basisteam Noordoost Fryslân, Christelijke Mavo De Saad Damwâld, OSG Piter Jelles Dalton te Kollum en Christelijke school voor speciaal en voortgezet onderwijs De Wingerd in Damwâld.