Motie SGP Dantumadiel over doelgroepenvervoer Noordoost Fryslân

DAMWÂLD – De SGP-fractie in de gemeenteraad van Dantumadiel vraagt het college van BenW er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat op de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Noordoost Fryslân niet de ‘oude’, maar de nieuwe OPOV-bepalingen van toepassing zijn. Dit om het baanbehoud van vooral oudere taxichauffeurs beter te waarborgen.

De motie is medeondertekend door 4 andere partijen: Dantumadeel ’82, de FNP, de LLD en de PvdA. Samen zijn deze partijen goed voor 9 zetels. De gemeenteraad van Dantumadiel telt 17 zetels.

De motie wordt behandeld in een extra raadsvergadering op dinsdag 12 september om 19:30 uur.