Lisdodde in het Bûtefjild, nieuwe kansen voor agrariërs?

FEANWÂLDEN – De afgelopen twee weken heeft een groep van 22 studenten MBO Life Sciences geholpen met de aanleg van lisdodde-teeltbedden op een perceel in het Bûtefjild bij Feanwâlden. De experimentele natte teelt van Grote lisdodde is één van de onderdelen van het project ’Better Wetter’, dat is gericht op een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer in de regio.

Waarom natte teelt van lisdodde?
Natte teelten vormen een interessant duurzaam alternatief voor agrariërs in het Friesche veenweidelandschap. Het huidige landgebruik met sterk ontwaterde polders bereikt zijn grenzen. Er is tegenwoordig sprake van een zeer beperkte bergingscapaciteit bij overmatige neerslag, en er komen steeds vaker perioden van droogte voor. Bovendien is er sprake van sterke afbraak van veenbodems, wat leidt tot het verzakken van het maaiveld en uitstoot van broeikasgassen.

Nieuwe vormen van landbouw kunnen helpen om deze problemen te beperken. Vooral lisdodde lijkt hiervoor een interessant gewas te zijn. Grote lisdodde is een plant die prima groeit op veenbodems bij hoge waterstanden. De plant heeft een grote hoeveelheid aan toepassingen, zoals isolatiemateriaal bij bouwprojecten of in de vorm van bio-laminaat. Verschillende regionale ondernemers zullen worden betrokken bij het oogsten van plantmateriaal en het maken van producten uit lisdodde.

Het project Better Wetter
Altenburg & Wymenga, een ecologisch adviesbureau in Feanwâlden, en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, zijn de initiatiefnemers van het project Better Wetter, dat inmiddels is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met vele partners. Centraal staat het op gang brengen van een ontwikkeling naar een veenweidegebied in Fryslân met een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer, waarbij kansen worden geboden aan sociaal-economische ontwikkelingen in de regio.