Leerlingen Noordoost Friesland 5xBeterBezig

uitreiking certificaatgroep 6 met wethouders NOFTYTSJERK – Duurzaamheid blijkt toch niet zo’n heel moeilijk en ongrijpbaar iets te zijn. Dat bleek wel uit de presentaties van groep 6 van de Master Fennemaskoalle uit Tytsjerk. In totaal doen er in dit schooljaar 50 groepen 6 (of combinatiegroepen) mee uit de zes gemeenten van Noordoost Friesland. Op vrijdagmiddag 27 januari lieten ze wethouders, pers en andere belangstellenden zien hoe zij de afgelopen weken op een heel concrete manier hebben bijgedragen aan een duurzamere manier van leven.

Alleen verteld worden over het belang van duurzaamheid (met of zonder belerend vingertje), dat werkt niet zo goed. Hoe leuk en motiverend is het echter om zelf te mogen bedenken op welke manier het in je eigen situatie anders kan? Duurzamer….Vol trots lieten de leerlingen zien wat zij in dat kader bedacht en veranderd hadden in hun eigen leven.

Alle leerlingen hebben een klein verschil gemaakt voor een duurzamere toekomst van deze aarde.

Zo gaan de leerlingen elke dag controleren of de papierbak nog netjes is. Er mag geen ander afval tussen zitten. Ook zijn er meer kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan in plaats van met de auto. In groep 6 worden geen pakjes drinken meer gedronken, nee liever gewoon uit een drink beker!

Ook wethouders uit de deelnemende gemeenten [Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Dongeradeel, Kollumerland] lieten blijken dat ze duurzaamheid ontzettend belangrijk vinden. Aan de hand van één van de vijf spelregels vertelden ze welke concrete actie(s) er in hun gemeente uitgevoerd zijn. De wethouders hadden lof voor de vele duurzame acties van de kinderen. Wethouder Houkje Rijpstra (Tytsjerksteradiel) heeft het 5x beter bezig certificaat aan de kinderen uitgereikt.