Generatiehuis van start in Gerkesklooster-Stroobos

Dorpscoöperatie en gemeente tekenen koopovereenkomst

GERKESKLOOSTER-STROOBOS – Het generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos kan van start in het schoolgebouw CBS De Claerkamp. Dinsdag 28 februari tekenen de gemeente Achtkarspelen en Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos de koopovereenkomst. De ondertekening gaat gepaard met een bezoek van het college van B&W aan het generatiehuis.

Generatiehuis legt verbinding tussen jong en oud

De Dorpscoöperatie koopt het voormalig schoolgebouw om een generatiehuis op te richten. Het moet een centrale plek in het dorp worden waar de verbinding tussen jong en oud wordt gelegd. Zorg en ontmoeting worden in het generatiehuis georganiseerd. Er kunnen diverse instanties gehuisvest worden, denk aan kind-, jeugd- en ouderenzorg, wijkverpleging en de huisarts. In het generatiehuis komt een centrale ontmoetingsplek met bibliotheek, kinderopvang en keuken.

De gemeente is vanaf het eerste idee voor een generatiehuis, begin 2015, betrokken bij het initiatief. In september 2016 besloot de gemeenteraad unaniem het voormalig schoolgebouw te verkopen aan de Dorpscoöperatie voor het oprichten van een generatiehuis. Tekenen van het koopcontract betekent dat de initiatiefnemers op zoek kunnen gaan naar financiering. Het gebouw kan tot die tijd al wel vast in gebruik kan worden genomen. Het generatiehuis ontvangt een bijdrage van € 5.000 uit de gemeentelijke regeling Mienskipsinitiatieven voor het opknappen en inrichten van het gebouw.