Elf initiatieven in Tytsjerksteradiel krijgen CH2018-subsidie

TYTSJERK – Elf organisaties uit Tytsjerksteradiel krijgen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (CH2018) subsidie van de gemeente. Het gaat dan om de projecten die gericht zijn op het organiseren van een activiteit of project in de gemeente, zodat het in 2018 ook in Tytsjerksteradiel bruist van de activiteiten. De elf verdelen een subsidie van € 50.000.

 Tytsjerksteradiel heeft in totaal € 100.000 beschikbaar voor CH2018. Jaarlijks wordt hiervoor een tender uitgeschreven, waarvoor in 2017 bijna €50.000 is uitgetrokken. De subsidieaanvragen zijn beoordeeld aan de hand van verschillende criteria zoals de relatie met CH2018 en de mate waarin anderen kunnen meedoen. Tytsjerksteradiel hoopt hiermee goede ideeën en initiatieven verder te helpen.

Toekenning
Bij de gemeente Tytsjerksteradiel zijn in 2017 in totaal zestien subsidieaanvragen ingediend. Hiervan is nu aan elf initiatieven subsidie toegekend. De volgende projecten/activiteiten krijgen subsidie van de gemeente Tytsjerksteradiel:

T-diel haakt aan (Kearn), Wetterwille (Muziekfederatie Tytsjerksteradiel) , De Nije Miensker (Noardlike Fryske Wâlden en cs), Blue Jump (Ljeppersklup), Tichter by T-diel (V.d Veer Hurdegaryp), Fryske Rassen (platform Friese rassen, landbouwmuseum, park Vijversburg), Mien Skip (werkgroep CH2018 Earnewâld), Jeugtheaterschool (de Molkfabryk Burgum), Rauwe Melk (de Molkfabryk Burgum), Wâldpyk Bramenfestijn (stichting Brommelsfestijn), International Art Camp (Culturele commissie Tytsjerk).

Nieuwe initiatieven voor activiteiten of projecten in het kader van CH2018 die in aanmerking willen komen voor een subsidie van de laatste €10.000 moeten bij de gemeente binnen zijn voor 1 januari 2018.