Doordecentralisatie Dockinga College Ferwert biedt voordelen

FERWERT – Op woensdag 29 november ondertekenen burgemeester Wil van den Berg en directeur van het Dockinga College Marcel Klaverkamp de doordecentralisatie van het Dockinga College in Ferwert. Doordecentraliseren betekent dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht overdraagt aan het schoolbestuur. De geldstroom vanuit het Rijk gaat daarmee ook naar het schoolbestuur.

Het heeft zowel inhoudelijk als financieel voordelen. Zo kan het schoolbestuur zijn eigen wensen uitvoeren. Daarnaast kan de school door deze werkwijze lenen tegen een lagere rente, dat noemen ze schatkistbankieren.