Campagnecafé: KRIMP MAAR KRACHTIG!

Uitnodiging

Mede namens de PvdA kandidaat-Kamerleden Christa Oosterbaan, Albert de Vries en Harm Brouwer, heten we je graag welkom op vrijdagmiddag 3 maart a.s. in het MFA van Holwerd. PvdA-Statenlid Hetty Janssen zal de bijeenkomst leiden. Eerder hebben we de vooraankondiging van dit campagnecafé al ruim verspreid. In  deze uitnodiging wat meer informatie over deze openbare bijeenkomst die in het teken staat van de aanpak van de krimp.

De bevolkingsdaling, de vergrijzing en ontgroening in Fryslân en in vele andere regio’s in ons land, zorgen voor grote uitdagingen. Noordoost Fryslân kreeg vorig jaar de officiële krimpstatus, vooral dankzij de inzet van Albert de Vries. Het Netwerk Noordoost Friesland werkt al jaren aan een vitale regio voor de inwoners van nu en straks. Dat doen we met zes gemeenten, de provincie Fryslân, ondernemers, dorpsbelangen en veel maatschappelijke organisaties. Via de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) werken we samen aan de 16 opgaven die voor die vitaliteit van belang zijn. Opgaven waarmee we ook krachtig inspelen op de gevolgen van de krimp. Veel kunnen we zelf en dat geldt ook voor de andere regio’s die met krimp te maken hebben. Maar extra inzet van het rijk is broodnodig . Bestuurders van provincies en regio’s werken met elkaar in de lobby opdat concrete maatregelen en middelen de komende jaren beschikbaar komen. 

Een paar ‘lokale helden’ zullen op 3 maart illustreren dat we als regio heel veel zelf kunnen. De mobiliteitscentrale, Kabel Noord, de samenwerking in het VO, het Kennis- en Innovatiecentrum, de Dorpsontwikkelingsmaatschappijen, de Proeftuin Maak Verschil, projecten als It Nije Doarp  en Holwerd aan zee; in vogelvlucht komen ze voorbij.

Met Christa Oosterbaan, Albert de Vries en Harm Brouwer gaan we daarna graag het gesprek aan over nut en noodzaak van de nationale opgaven om de balans tussen groei- en krimpregio’s te herstellen.

Het programma in het kort:

 

15.30 uur: Inloop met koffie en thee

16.00 uur: Welkom door Marga Waanders (burgemeester Dongeradeel) en Harm van Kammen

(bouwmeester en beheerder van MFA De Ynset)

16.10 uur: Introducties door Christa Oosterbaan, Albert de Vries en Harm Brouwer

16.20 uur: Pitches door ‘lokale helden’ 

16.50 uur: Verder in gesprek met de kandidaat-Kamerleden

18.00 uur: Afsluiting en nazit met consumptie 

 

Wees erbij op 3 maart in De Ynset in Holwerd, de Morgenzon 7 te Holwerd!

Henk Hoen

Cootje Klinkenberg