Buitenlandse studenten van PTC+ bezoeken gemeentehuis Tytsjerksteradiel

OENTSJERK – Op woensdag 17 mei brachten achttien studenten uit verschillende hoeken van de wereld een bezoek aan het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel. De studenten verblijven voor een halfjaar in Oentsjerk, om onderwijs te volgen op het gebied van de melkveehouderij en melkverwerking op het praktijktrainingscentrum PTC+. Wethouder Doeke Fokkema ontving de studenten, waarna zij een rondleiding door het gemeentehuis kregen.

Buitenlandse studenten
De huidige studenten van PTC+ komen uit verschillende hoeken van de wereld en zijn werkzaam in de landbouw sector als bijvoorbeeld ondernemer, voorlichter, bedrijfsleider op een boerderij of in een (kleine) zuivel fabriek. De studenten uit bijvoorbeeld Ghana, Sri Lanka, Ghana en Zimbabwe nemen de kennis die zij op doen na hun studie weer mee naar hun eigen land. Zij kunnen de studie volgen, doordat zij een beurs ontvangen als vorm van ontwikkelingshulp.

Bezoek
Na ontvangst in de raadzaal met koffie, thee en het voor de studenten onbekende oranjekoek, gaf wethouder Fokkema een korte presentatie. Hierin vertelde hij over de werking van de Nederlandse overheid, de geschiedenis van Tytsjerksteradiel, de Elfstedentocht waarvan we dit jaar natuurlijk hopen dat hij plaats zal vinden en het belang van landbouw en veeteelt. Hierna werden veel vragen gesteld, bijvoorbeeld over de werking van de Nederlandse overheid en hoe zorg en educatie in ons land is geregeld.

Rondleiding
De rondleiding in het gemeentehuis ging langs het gemeentearchief, waar verschillende afbeeldingen van oude boerderijen tentoon waren gesteld. Daarna werd in de publiekshal verteld over het werk van de balie Burgerzaken en het werk van de afdeling Werk en Inkomen, waar het sociale vangnet van Nederland werd toegelicht. Tijdens de rondleiding werden opnieuw zeer uiteenlopende vragen gesteld, bijvoorbeeld of het gemakkelijk is om een eigen bedrijf te starten in Nederland of van wie al die weilanden zijn, de gemeente of de boeren.

De studenten van PTC+ waren zeer dankbaar voor het ontvangst dat zij kregen in het gemeentehuis. De wethouder en medewerkers van de gemeente wensten hen een plezierig verblijf in Oentsjerk en veel succes met hun studie.