Wacht mar totdat heit thûs komt.

DOKKUM – Wie weet dat nog te herinneren? As Moeke de vrede niet beware kon in ‘e keet en de kienders waren har de baas dan, kregen je de titel van hierboven om ‘e oren. En as heit dan thûs kwam ût ’t werk dan kregen je eerst een pak op ‘e sodemieter. Of je werd’n by de trap op skopt met hoogstens twee contactmomenten met de treden. En nou?

Dou hoest as vader niks meer ût te halen in ’t gezin want de ME staat vurt by dy op ‘e stoep. Jim kinne die campagne wel: ,,Alleen al een vermoeden is de moeite waard om het te delen. Een Veilig Thuis, daar maak je je toch sterk voor?”

Mar as wy mann’n oanze hoeke pur d’r injaagt hewwe dan binne we nog wel goed genoeg om ‘ even met te zwangeren’. En as je dan ségge dat je byvoorbeeld wel zorg drage wille veur de dagelykse maaltiiden dan kinst opvretuh: ,, Salang as ik ut nog sels dwaan kin, doch ik hjir de keukentaken. Ik bin nog net safier dat ik allinich nog mar op ut kraambéd lis. Wat mienst do wol net?”

Totdat de Stimpstamp mislukt… Skat, kinsto even om patat? Want, de earappels binne smotsch. By dyn eigen denkst: ,, Gauw even naar Betty’s cafetaria. Bin ik hier even furt. En ik betaal zelf wel want, as de lady ontdekt dat ik tiidens ut wachten op de snacks een consumptie had hew, dan bin ik an de beurt.”

Maar dan komst thûs! Met de patat en de snacks… En dyn kroast vliegt dy om de middel want, heit is de allerliefste. Dan denkst by dyself:

Wacht mar totdat heit thûs komt…. Hahahahah,

Harmen Poortman