Voortgang coalitievorming in Achtkarspelen

 

BUITENPOST – De afgelopen week is intensief overleg gevoerd met het oog op de vorming van een nieuwe coalitie in Achtkarspelen. Vertegenwoordigers van CDA, CU en PvdA hebben eind juli aangegeven de mogelijkheden van een meerderheidscollege te willen onderzoeken. De drie fracties hebben gisteravond met informateur Joop Atsma geconcludeerd dat er voldoende basis is om de gesprekken te vervolgen.

Er is voortgang geboekt op tal van terreinen. Inmiddels zijn vervolgafspraken voor de komende week gemaakt. Zodra er aanleiding is, zullen nadere mededelingen worden gedaan.