Veel belangstelling voor informatiemarkt over noodopvang Feanwâlden

FEANWÂLDEN – Zo’n zeshonderd mensen kwamen woensdag op de informatiemarkt in de sporthal van Feanwâlden af. Daar konden ze met vertegenwoordigers van de gemeente Dantumadiel praten over de beoogde noodopvang van driehonderd vluchtelingen bij het bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. De bijeenkomst in de sporthal is goed verlopen. Buiten lieten tegenstanders van zich horen door middel van een protestmars.

,,Ik ben blij dat zoveel mensen op deze manier van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om met ons in gesprek te gaan. Zo konden zij hun verhaal kwijt en hun zorgen uiten’’, aldus burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel. Aanleiding voor het gemeentebestuur om een opvanglocatie in Dantumadiel te zoeken is het grote aantal mensen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika dat op de vlucht is voor oorlog en geweld. De nood is groot en de gemeente wil deze vluchtelingen helpen. Zowel voor- als tegenstanders van de noodopvang in Feanwâlden waren bij de informatiemarkt aanwezig. Veel dorpsbewoners maken zich zorgen over het aantal vluchtelingen van driehonderd mensen en ze vragen zich af of de opvang wel echt voor de duur van drie jaar is. Daarover is de burgemeester helder. ,,Maximaal drie jaar.’’

Veiligheid
Ook de veiligheid is een zorgpunt van veel bewoners. ,,We zullen daar, vooral in het begin, bovenop zitten’’, stelt Heldoorn. Volgens wijkagent Lieuwe van Hijum blijkt uit de praktijk dat er weinig overlast is bij de huidige opvangcentra in Burgum en Kollum. ,,Maar ik kan de veiligheid natuurlijk nooit garanderen, ik heb geen glazen bol. Mochten mensen zich onveilig voelen, dan kunnen ze de politie uiteraard altijd bellen’’, aldus Van Hijum. Hij is erg positief over het verloop van de informatiemarkt. Bijzonder aan deze aanpak van de gemeente Dantumadiel is dat het collegebestuur bewoners al bij de plannen betrekt voordat ze met het
COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om tafel zijn geweest. In de zaal was geen podium met sprekers, maar er stonden verschillende statafels waar mensen bij medewerkers van de gemeente terecht konden met hun vragen. Van Hijum: ,,Daarmee voorkom je het wijzij- verhaal. ’’

Zorgen
Veel Feanwâldsters zijn vooral verontrust omdat ze niet weten wat voor mensen er naar hun dorp komen. ,,Ik durf mijn dochter van negen jaar straks niet meer alleen op straat te laten’’, zei een bezorgde moeder. Ook snapt ze niet dat de gemeente voor Feanwâlden heeft gekozen en niet voor de grotere dorpen Damwâld of De Westereen. ,,Daar zijn meer voorzieningen. Hier is de kans groot dat mensen zich gaan vervelen en dat ze in het dorp gaan rondslenteren.’’ Maar ook voorstanders van de noodopvang lieten van zich horen. Zo liet een vrouw uit Feanwâlden weten dat ze het mooi vindt dat vluchtelingen op deze manier een mooie plek krijgen. ,,Ik hoop wel dat er een goede mix komt van mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen.’’ Meerdere inwoners maken zich zorgen over met name de komst van alleenstaande mannen. ,,Zij hebben daar een andere cultuur en kijken heel anders naar vrouwen, vooral omdat ze hier niet met een hoofddoek rondlopen’’, aldus een inwoner die vooral bezorgd is over zijn twee dochters.

Vrijwilligerswerk
Ben van Doorn en Jeannette Klein vragen zich af of de vluchtelingen hier wel wat te doen hebben. ,,Als ze in Feanwâlden komen wil ik graag vrijwilligerswerk doen om ze te helpen. Ik zou zelf ook graag geholpen willen worden, als hier oorlog uitbreekt.’’ Jeannette stelt dat mensen niet aan hun lot overgelaten moeten worden als ze hier zijn. ,,Daardoor wordt de kans op criminaliteit alleen maar groter. Ik vind het dan ook belangrijk dat de gemeente het sporten en leren faciliteert.’’ Sommige inwoners denken ook al verder vooruit en adviseren de gemeente om ondernemers uit de regio te betrekken bij bijvoorbeeld de bouw en beveiliging van het opvangcentrum. Ook wordt door meerdere mensen aangeraden om niet voor mensonwaardige tentenkampen te kiezen.

Tweestrijd
Een jong stel maakt zich vooral zorgen over de tweestrijd die nu ontstaat in Feanwâlden. Onderweg naar de sporthal zagen ze al spandoeken hangen met ‘Feanwâlden zegt nee tegen AZC’. ,,Ik vind het raar dat we langs beveiligers moeten lopen in ‘mijn’ sporthal. We halen niet alleen vluchtelingen naar ons dorp, maar ook dat hele circus er omheen’’, merkt de jongeman op. Volgens zijn vriendin zijn mensen vooral bang voor ‘rotte appels’, maar die zitten in elke samenleving. ,,Mensen zouden zich eens moeten verplaatsen in de situatie van de vluchtelingen. Het grootste deel heeft al veel ellende meegemaakt. Daarom zou ik met een groepje mensen uit het dorp wel activiteiten willen opzetten voor die kinderen, als ze hier komen wonen.’’

Protestmars
Ook twee andere jongeren schrokken ervan toen ze door hun -anders zo rustig en vredige dorp- naar de sporthal liepen. ,,Sommigen zeiden zelfs dat ze knuppels mee zouden nemen naar de protestmars. Ze hitsen elkaar op. Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik vind het jammer dat sommigen zo kortzichtig zijn.’’
Overigens is de protestmars die even later buiten plaatsvond zonder incidenten verlopen. Tientallen mensen liepen mee van de Koemarkt naar de sporthal met spandoeken en schreeuwden ‘AZC nee’. De burgemeester heeft met de demonstranten gepraat om te voorkomen dat in de sporthal de rust werd verstoord.

Vluchtelingenwerk
Gryt Wielinga van Vluchtelingenwerk, die deze middag ook in de sporthal van Feanwâlden aanwezig was, had een goed gevoel over de sfeer die er binnen heerste. ,,Veel mensen stelden concrete vragen, bijvoorbeeld over waar de kinderen naar school moeten en of er wel wat voor de ouderen te doen is. Voor de kinderen is er vaak van alles geregeld, maar de oudere vluchtelingen moeten niet vergeten worden.’’ Voormalig wethouder van Dantumadiel Jos Debreczeny ziet de komst van vluchtelingen als een verrijking voor het platteland. ,,Het gaat vaak om hoogopgeleide mensen die veel ervaring hebben in het onderwijs of de zorg.’’

Handtekeningenactie
Enkele inwoners van het dorp zetten hun vraagtekens bij de locatie van de noodopvang omdat het zo dicht bij het spoor is. ,,Wel wat sneu dat ze dan de hele dag in de herrie zitten. Misschien zijn er ook mensen met suïcidale neigingen in verband met hun oorlogsverleden.’’ Andere aanwezigen voorzien vooral problemen met de veiligheid bij het tunneltje en weer anderen maken zich zorgen over de waarde van hun huis dat te koop staat. Zo ook mevrouw Stoop. Zij is inmiddels een actie begonnen om handtekeningen te verzamelen van alle tegenstanders. Deze wil ze aanbieden op 22 maart tijdens de ronde tafelgesprekken die de gemeenteraad organiseert als voorbereiding op de raadsvergadering. Op 5 april beslist de gemeenteraad of zij instemt met het aanbieden van de locatie aan het COA. Zodra het COA het aanbod accepteert gaat de procedure van start en kan er een planning worden gemaakt.
Tekst en foto’s: Klasina van der Werf