Nieuwe visie voor de historische binnenstad van Dokkum

DOKKUM – Het ontwerp van de nieuwe visie voor de binnenstad van Dokkum is klaar en wordt op innovatieve wijze gepresenteerd. Geen boekwerk, maar een interactieve website www.binnenstadsvisiedokkum.nl laat zien hoe de historische binnenstad van Dokkum er in de toekomst uit zou moeten zien en wat daar voor nodig is.

Presentatie op 13 januari in de IJsherberg
Op woensdagavond 13 januari presenteren de gemeente en Rho adviseurs de binnenstadsvisie aan inwoners van Dokkum en andere belangstellenden. Aanwezigen kunnen in gesprek met de makers van de visie en hun reactie achterlaten. Na deze bijeenkomst wordt de visie afgerond en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op basis van de visie wordt het komende jaar het bestemmingsplan voor de binnenstad uitgewerkt. Vanaf 9 januari kunnen belangstellen op www.binnenstadsvisiedokkum.nl de visie alvast bekijken en reacties achterlaten. Deze reacties worden meegenomen in de presentatie aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het ontwerp van deze visie door de gemeenteraad volgt nog het formele traject waarbij inwoners en belanghebbenden inspraakreacties in kunnen dienen.

Visie resultaat van interactief proces
Het afgelopen jaar heeft Rho adviseurs in opdracht van de gemeente met bewoners, bedrijven en organisaties gewerkt aan de toekomstvisie voor de binnenstad van Dokkum. Er is een stadswandeling georganiseerd met betrokkenen, er waren workshops met stakeholders en er was in mei een groot stadsdebat voor alle inwoners.

Opwaarderen kwaliteit historische binnenstad
De ambitie is om de kwaliteit van Dokkum op te waarderen van een 7 naar een 9. De binnenstad is de ontmoetingsplek voor de eigen inwoners, bindt de regioconsument en is aantrekkelijk voor toeristen!  Belangrijke punten in de visie zijn het vastleggen van de ‘d’ als kernwinkelgebied, de toekomstige functie van de Markt, de inrichting van De Zijl en Diepswal en de vormgeving van de toegangspoorten naar de binnenstad zoals de Halvemaanspoort en de Aalsumerpoort. Om deze gebieden aan te kunnen pakken zijn aanpassingen in de verkeersstructuur nodig. Over de Markt en de IJsfontein wordt later een afzonderlijke informatieavond georganiseerd.