Natuurwandeling op It Eilan

GOËNGAHUIZEN – Op woensdag 1 juni 2016 organiseert de Vereniging voor Veldbiologie KNNV Fryslân een avondwandeling op “It Eilan” bij Goëngahuizen. Tijdens deze natuurtocht is er speciale aandacht voor planten, vlinders en vogels. De excursie start om 18.00 uur op de parkeerplaats Kiryat Onoplein in Drachten. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers, meer passen niet in de roeiboot waarmee de deelnemers naar It Eilan varen. Liefhebbers zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze excursie. Graag aanmelden bij Hotse Simonides: 0512 514382. Aan niet KNNV-leden wordt een bijdrage van €3,- gevraagd. Voor informatie zie www.knnv.nl/fryslan.

Landschap en natuur

It Eilan heeft een hoge ecologische waarde. Het is een belangrijk broedgebied voor weidevogels en fourageergebied voor ganzen en eenden. Er komen enkele zeldzame dieren voor, waaronder mogelijk de zwaar beschermde waterspitsmuis, kleine en grote modderkruiper (vissen) en diverse vleermuizen. It Eilan-West is in zijn geheel bestemd voor natuur. Het omvat in het totaal 120 hectare. Naast de vogels is ook de plantenwereld hier zeer interessant. De geïsoleerde ligging van It Eilan geeft plant en dier extra ruimte om zich te ontwikkelen. Dat maakt het bijzonder en aantrekkelijk om hier rond te dwalen!