Minder kinderen naar de kinderopvang

REGIO – Ondanks een verruiming van de kinderopvangtoeslag in 2014 zet de daling in het gebruik van kinderopvang door, met name in de jongste leeftijdsgroep. In een eerder onderzoek constateerde het Fries Sociaal Planbureau (FSP) al een afname in het gebruik van kinderdagverblijven voor de periode 2011 en 2013. 

Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om achterstanden te voorkomen en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen, volgens het SER advies ‘Gelijk goed van start’. De SER adviseert om alle kinderen recht te geven op het 16 uur per week participeren in een kwalitatief goed kindercentrum.

In 2014 bezochten 27.600 Friese kinderen één of meerdere vormen van kinderopvang. In de periode 2012-2014 daalde het aandeel 0 tot en met 12 jarigen in de kinderopvang landelijk met 6,5%. In vijf Friese gemeenten lag dit percentage hoger: Ameland (-28,1%), Terschelling (-15,6%), Het Bildt (-8,6%), Heerenveen (-7,5%) en Ferwerderadiel (-6,6%). Mogelijke redenen voor de daling zijn onder andere: de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kindercentra en werkgelegenheid.

In Fryslân heeft de gemeente Menameradiel het hoogste aandeel kinderen in de kinderopvang (38,9%). Het laagste aandeel kinderen in de kinderopvang is te vinden in de gemeente Ameland (9,7%). In de loop van 2016 volgt een publicatie van het FSP met meer gegevens over het gebruik van kinderopvang.