Lokale lasten dalen voor inwoners Achtkarspelen

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

College Achtkarspelen presenteert sluitende begroting

BUITENPOST – Het college van b&w van Achtkarspelen presenteert een sluitende begroting 2017. Burgemeester en wethouders zijn er bovendien in geslaagd om de lokale lasten voor de inwoners te laten dalen met 3,6 %.

Lokale lasten

Inwoners van Achtkarspelen gaan er sinds jaren weer op vooruit. Na een stijging van 7,5% in 2015 en 1,5% in 2016, gaan de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in 2017 met 3,6% omlaag. ‘Een trendbreuk waar het college trots op is. Het college zal zich inspannen om ook de komende jaren deze dalende trend te continueren,’ aldus wethouder Harjan Bruinig, verantwoordelijk voor de gemeentefinanciën.

Mei-inoar ien!

Op 1 september is een nieuwe coalitie gestart van CDA, CU en PvdA. De mienskip van Achtkarspelen staat centraal in het coalitieakkoord Mei-inoar ien! De coalitie heeft vertrouwen in de kracht van de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in Achtkarspelen. Voor de keuzes in de begroting heeft het college zich laten leiden door wat de coalitiepartijen bindt en niet door wat hen scheidt.

De gemeenteraad bespreekt op 27 oktober de meerjarenbegroting.