Leerlingen basisscholen ruiken aan democratie

KOLLUM – Op 9, 11 en 15 februari 2016 spelen vier basisscholen uit Kollumerland c.a. het spel Democracity in het gemeentehuis. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren wat democratie is en wat de democratische samenleving inhoudt. Door middel van het spel doen de kinderen kennis op van de Nederlandse staatsinrichting, leren zij wat de rol van de burger is en wat hun rechten zijn in een democratische samenleving. De raad van Kollumerland c.a. organiseert dit spel in samenwerking met Prodemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, uit Den Haag.

Wat houdt het spel Democracity in?

Het doel van het spel Democracity  is om samen een stad te bouwen. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. Uiteindelijk wordt er een aantal beslissingen genomen en kan de stad worden gebouwd.

Het Programma

Met Democracity zetten kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs de eerste stappen in het gemeentehuis. De klassen worden ontvangen door de burgemeester in de raadzaal, waar het spel Democracity  wordt gespeeld. De kinderen nemen plaats op de zetels van de raadsleden en vormen samen de volksvertegenwoordigers van een stad. Tijdens het spel ervaren ze dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tijdens en na het spel kunnen ze vragen stellen aan raadsleden.

Meer weten?

Zie voor achtergrondinformatie de website van Prodemos: http://www.prodemos.nl/Voor-scholen/Voor-basisscholen/Democracity-interactief-spel-op-het-gemeentehuis