Kerst 2016 in Dokkum. What a night!

DOKKUM – De laaste week van ’t jaar. Alles aan kant. Laptop nog crashed disse week maar dat hewwe we ook weer fixt. Dank aan Hedzer van der Bij. Nou even met de poaten langût en ’n lekker koud pilske. Ik hew d’r maar drie veur ’t heule wykend want, de lady wil niet veur verassingen komme te staan as de vliezen breke. Kin ik my wel veurstelle maar, vannemiddag bin ik even ûtpiekt naar ’n maat. Sugenaamd dan. By de Appie was de Grolsch in de aanbieding. Ien kisje… Dér hew ik wel genoeg an. Niet van die veurraden as van Marcel Faber en Gertjan de Jong. Nee ik hou de kop d’r by. Mut ook wel met van die spionnen in ‘e buurt die miene dat ze in dienst binne bij de overhied. Veur je ut wetuh hangst onder de regie van de AA.

Maar su as ik zei, even naar de Appie. En je wille ’t love of niet maar ik hew altiid praat hè. Su kom ik Nienke Nieuwhuis teugen. Achter su’n reclamebord op su’n verende poat hewwe we ût de wien wat staan te praten. Dat ding kletste oans ook regelmatig teugen de knar. We kwamen tot de conclusie dat de Cintrale As d’r veur zorgt hewt dat de kerstmarkt in Dokkum boven verwachting allemachtig goed bezocht is. Nienke as grondlégger van de kerstmarkt in Dickenstyle wil ik hierin priize. Jongens, we hewwe ’n publykstrekker hoor. En laat nou dér veural die mobiele persienheden die we hier in Dokkum een soad hewwe, krekt doen of ze precies wete wat d’r in de stad afspeult. Sommige media hewwe in hun publikaasjes de Groate Kerk op ‘e Markt metnommen. Volgens Nienke had zij dér dit jaar niks in plant. Dus knip- en plakwerk, dames en heren?

Die maat die ik in de eerste alinea noemde was ook om ’n kisje Grolsch. En na ’t bezoek aan ‘Ús Eigen’ suuden we alvast even ien proeve by him. We vertelden mekaar even wat we metmaakt hadden in de winkel. Dat gesprek met Nienke dus en ook even dat ik Hendrik van Klûn en Knoffelhakke teugenkommen was met syn frou. Ik vertelde Hendrik dat ik graag ’s langs komme wil by hun veurstelling maar dat ik op ut heden andere drukte hew. Toen hy my vroeg wat ik dan dee zei ik dat myn lady op ut laast loopt. ,,Das mooi nieuws!”, aldus Hendrik syn lieve. ,,Jaah en ut wurd ’n meiske”, zeg ik. ,,Dus dat wetuh jim al? Werom wille jim dat wetuh”, Aldus de caberatier. ,,Nou dan kin ik de kleur ûtzoeke veur op de muur”, antwoord ik. Hendrik: ,, En wat is dat wurden?” Ik: ,,Neutraal hè.” En myn oog viel op Like Hoogterp … Wauw! Overigens de andere dames van de Appie zagen d’r ook prachtig ût.

Su wéns ik hun beiden fyne feestdagen en ik loop naar de kassa. Een mooie skoane deerne laat my vriendelyk veurgaan en ik geniet dér ook echt van. Ik klooi ook wat an met myn klantekaart sudat ik wat langer werk hew om af te rekenen. Su kin ik ook wat langer van haar geniete. Zy ook van my docht ik want, ut kon haar niks skele toen ik toegaf dat ik ut weer langer maakte dan dat noadich was. ,, Hinder neat. Ik haw alle tiid.” Ik keek naar haar boadskappen en docht by my self: ,,foar my?” De kassiére gaf my de bon en de zegels speulde ik subtiel de krease meid toe. En ze gaf my dûdelyk te kennen dat ze ’n kerst met my niet ût de weg gaan suu.

Dat wil je dan graag gelove as man zynde maar, ut kin ook anders. Dat beleefde myn maat. Die had een ouwe taart veur ‘m staan in de rij en die kon volgens haar nog wel even snel wiksele van kassa. Maar ze kwam bedrogen ût. D’r was ien met een kar vol die as eerste ansloat bij die kassa die krekt open ging. Dat ouwe strûk wuu weer terug op haar plak bij de eerste kassa wér ze ston’. Eilykst moest ze weer achteran slûte maar myn maat hewt ook ’n hart… Zekers met de kerst. Mar gien woord van dank, hè. Neen, ’n dikke ontevreden snau. Wat ’n ramp su veur de kerstdagen. Twee minuten later thús veur ’t kerstmiel.

Maar even terug naar de essentie: Jim mutte jim wel stilhouwe hoor. De auto wurdt nou niet meer brûkt tot aan tweude kerstdag dus, in de kofferbak staat die Grolsch. Mondje dicht, hé.

Fyne feestdagen,

Harmen Poortman