Job Cohen: Houd de democratie met nieuwe manieren levend

Job Cohen2Job Cohen1Bijeenkomst bestuurlijke vernieuwing

De democratie moet levend blijven. Bedenk nieuwe manieren en kom met ideeën om burgers te betrekken.” Die oproep deed Job Cohen gisteravond in het gemeentehuis in Buitenpost tijdens een bijeenkomst voor raads- en Statenleden, bestuurders en het Wetterskip in Noordoost Fryslân.

G1000

Mr. Job Cohen, bijzonder hoogleraar van de Thorbecke-Leerstoel aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, pleit ervoor om meer te experimenteren met vormen van burgerparticipatie. Niet alle experimenten zijn even succesvol. Zo deed Cohen onderzoek naar de G1000, een initiatief voor en door burgers waarbij op één dag inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente. Ook hier lukt het echter niet om elke inwoner te vertegenwoordigen en ook is niet altijd geborgd wat er met de ideeën die naar voren komen, gebeurt.

Vervolg

In het kader van het thema ‘bestuurlijke vernieuwing’ werd deze bijeenkomst georganiseerd. Lagere overheden krijgen steeds meer taken en daarbij komt er meer aandacht voor het betrekken van de burger bij bestuur en politiek. De afstand tussen kiezers en gekozenen is echter steeds groter geworden en er wordt meer naar geneigd op personen dan op partijen te stemmen. “Geef burgerschap een inhoud die past bij deze tijd.”, aldus Job Cohen. Na het verhaal van Cohen gingen raads- en Statenleden aan de hand van stellingen als ‘bestaat de gekozen gemeenteraad over 15 jaar nog wel?’ en ‘ondanks de dalende opkomstpercentages vertegenwoordig ik nog steeds mijn achterban’ met elkaar in gesprek. Het thema bestuurlijke vernieuwing en de oproep om te experimenteren met vormen van burgerparticipatie krijgt een vervolg in de individuele gemeenteraden.