Inspectie VO zeer positief over Dockinga College


DOKKUM – Vrijdag 18 november jl, heeft een team van inspecteurs van het voortgezet onderwijs twee locaties van het Dockinga College bezocht; de VMBO-VAKschool en HAVO/VWO. Aanleiding voor dit bezoek was het onderwijsjaarverslag dat de Inspectie jaarlijks uitbrengt over de Staat van het Onderwijs.

Ter voorbereiding op het onderwijsjaarverslag wordt steekproefsgewijs een aantal scholen bezocht en wordt er specifiek onderzoek gedaan naar bepaalde thema’s. Dit keer ging het om de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en over het pedagogisch klimaat. Tegelijk voert de Inspectie bij dergelijke themabezoeken een kwaliteitsonderzoek uit.

Het bezoek bestond uit het spontaan bezoeken van lessen en het voeren van gesprekken met personeel en leerlingen van de verschillende locaties. Aan het eind van de dag hebben de inspecteurs een terugkoppeling gegeven aan de locatiedirecties en aan de directeur/bestuurder van het Dockinga College, Marcel Klaverkamp.

Het totaalbeeld bleek uitermate positief; op de VMBO-VAKschool heerst een goede sfeer, blijkt de ondersteuning en begeleiding zeer voldoende en is de kwaliteitszorg op orde. Daarnaast werd genoemd dat er een duidelijke, herkenbare leerlijn aanwezig is wat betreft de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw.

Ook wat de locatie HAVO/VWO betreft bleek de Inspectie aangenaam verrast over zichtbare ontwikkelingen ten opzichte van een eerder gedaan onderzoek uit het voorjaar van 2015. Er heerst een open cultuur, er is een aantal kwalitatief zeer goede lessen waargenomen en leerlingen krijgen er effectieve feedback op het leerproces. Voor beide locaties een oordeel waar Dockinga College zeer tevreden mee is.